A avut loc lansarea Digital Government Review

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au susținut luni, 18 decembrie, conferința de debut pentru „Digital Government Review”, un component esențial al proiectului „Dezvoltarea Capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, cod PNP003, finanțat prin Graturile Norvegiene 2014-2021.

Acest document, pe care cele trei entități l-au elaborat într-un efort susținut timp de doi ani și care a reprezentat o provocare semnificativă pentru majoritatea instituțiilor din aparatul de stat central, conține evaluări și recomandări. Acestea urmează să fie integrate într-o viziune comună, stabilind obiective și acțiuni concrete pentru viitoarea strategie națională de guvernare digitală a României.

La eveniment au participat personalități precum Barbara Ubaldi, adjunct al șefului de Divizie, șef al Unității de Guvernare Digitală și Date OCDE, Felipe Gonzales-Zapada, analist de politici publice în Unitatea de Guvernare Digitală și Date, Andrei Niculae, vicepreședintele ADR, Monica Chiffa, șef serviciu Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene (SRIAE) al ADR și Larisa Panait, Direcția Tehnologia Informației și Digitalizare din cadrul SGG.

Recomandările-cheie

Recomandările cheie extrase din raport vizează:

  • stabilirea unei viziuni comune și a unei abordări strategice pentru conceperea și furnizarea de servicii publice;
  • promovarea unei abordări omnichannel – centrată pe cetățean, în care toate canalele sunt integrate pentru a crea o experiență unificată și consecventă, indiferent de modalitatea de interacțiune a cetățeanului (ghiseu, aplicație, site web);
  • asigurarea dezvoltării și utilizării de orientări și standarde comune pentru a sprijini proiectarea și furnizarea serviciilor publice;
  • promovarea dezvoltării unui ecosistem solid și durabil al infrastructurii de guvernare digitală.

„Odată cu publicarea acestui raport si cu asumarea recomandărilor făcute de organizatia care reuneste cele mai dezvoltate 38 de economii ale lumii, semnalul este clar: România este în linie dreapta pentru aderare.

Avem toate premisele pentru a ne alinia la standardele celor mai dezvoltate state ale lumii și de a ne îndeplini obiectivul: un stat care lucrează în interesul cetățeanului, nu invers, o Românie eficientă, în care decizile sunt luate în baza datelor, nu după ureche, o Românie digitală”, a declara vicepreședintele ADR, Andrei Niculae.

vicepreședintele ADR, Andrei Niculae
Vicepreședintele ADR, Andrei Niculae (SURSA FOTO: Guvernul României)

OECD va colabora cu ADR pentru a elabora un ghid de elaborare și implementare a programelor

În cadrul aceluiași proiect, OECD va colabora cu ADR pentru a elabora un ghid de elaborare și implementare a programelor. Acesta va include analiza celor mai bune practici europene în managementul proiectelor IT pentru administrația publică, ghiduri pentru instrumente și mecanisme adaptate la administrația din România, precum și identificarea mecanismelor de coordonare între diferitele niveluri administrative și abordări colaborative cu ecosistemul părților interesate ale guvernării digitale.

România a devenit stat candidat la OECD în ianuarie 2022 și se află în prezent în etapa tehnică a procesului de evaluare. Acest proces implică furnizarea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea prezentărilor în cele 26 de Comitete sectoriale esențiale ale OECD. Din septembrie 2016, prin Decizie a prim-ministrului, a fost creat Comitetul Interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu OECD, coordonat în prezent de prim-ministrul României, cu Secretariatul General al Guvernului asigurând secretariatul tehnic.

Pe parcursul anului 2023, ADR, prin SRIAE, a fost implicată în lucrările Comitetului Interministerial pentru Coordonarea relațiilor României cu OECD. De asemenea, a participat la elaborarea documentelor tehnice de autoevaluare conținute în Memorandumul Inițial, pregătindu-se pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).