Kovesi nu mai are nicio șansă după ce ministerul Justiţiei a lansat, vineri, procedurile de selecţie a candidaţilor pentru postul de procuror european din partea României. Dosarele de candidatură pot fi depuse până în 14 martie, iar cei selectaţi vor participa la un interviu în faţa unei comisii de selecţie prezidată de ministrul justiţiei.
Conform anunţului publicat de Ministerul Justiţiei, poate fi desemnată candidat în numele României pentru funcţia de procuror european persoana care îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

  1. este cetăţean român, cu domiciliul în România;
  2. este procuror sau judecător cu o vechime în  funcţia de judecător sau procuror de minimum 15 ani;
  3. este procuror cu grad profesional de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau judecător cu grad profesional de curte de apel;
  4. are experienţă practică relevantă în sistemul judiciar românesc;
  5. cunoaşte la un nivel tehnic avansat  limba engleză sau franceză  (cunoaşterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulaţie internaţională reprezintă un avantaj).

Candidaţii pot depune dosarele până la data de 14 martie 2019, ora 17,30 la sediul Ministerului Justiţiei – Direcţia Resurse Umane în format de hârtie şi electronic (CD), prin poştă sau servicii de curierat, sau la adresa de e-mail [email protected], cu confirmare de primire.

Candidaturile transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele înscrisuri:

  • o scrisoare de candidatură în limba română şi limbile engleză sau franceză;
  • un curriculum vitae european în limba română şi limbile engleză sau franceză;
  • dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime prevăzute de lege precum şi dovada gradului profesional deţinut;
  • copii ale oricăror înscrisuri pe care candidaţii le apreciază ca relevante pentru a atesta experienţa practică a acestora în sistemul judiciar românesc.

Candidaţii ale căror dosare au fost selectate vor participa la un interviu în faţa unei comisii de selecţie prezidată de ministrul justiţiei.

 

Interviul va avea loc în perioada 18 – 22 martie, la sediul Ministerului Justiţiei şi se va transmite în direct, audio-video, pe pagina de internet a ministerului. Interviul are o durată de maximum 45 de minute/candidat.

„Evaluarea candidaţilor se face pe baza aspectelor relevante rezultate din susţinerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experienţa practică relevantă, precum şi a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa anterioară. În cadrul interviului vor fi testate şi cunoştinţele de limbă engleză sau franceză ale candidaţilor”, se arată în anunţ.

În urma susţinerii interviului, comisia selectează trei candidaţi, care vor fi incluşi în lista cu trei candidaturi pe care ministrul justiţiei o va înainta Consiliului Uniunii Europene. Lista va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Astfel, Laura Codruța Kovesi pare să fi ieșit clar din cărți în urma acestor noi informații de la minister.