Veşti foarte bune pentru elevii ce provin din medii defavorizate! Ei vor primi un ajutor din partea statului, sub forma unor tichete sociale pentru sprijin educaţional.

Totul a devenit oficial după ce luni, 28 iunie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea ce stabileşte acest sprijin.

Fonduri europene pentru sprijinul educaţional al copiilor defavorizaţi

Şeful statului a promulgat actul normativ pentru aprobarea OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale.

Respectiva ordonanţă de urgenţă prevede instituirea unor măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (POAD), prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni: acordarea de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, asistenţă tehnică.

Ce copii vor primi aceşti bani şi care este valoarea tichetelor?

Copiii vizaţi de această măsură sunt elevii cei mai dezavantajaţi din învăţământul preşcolar, din învăţământul primar şi din învăţământul gimnazial.

Tichetul are o valoare de 500 de lei pe an. Valoarea acestora va fi actualizată cu cel puţin 90 de zile înainte de încheierea unui an calendaristic, pentru anul calendaristic următor, prin Hotărâre de Guvern. Contravaloarea acestui tichet reprezintă venit neimpozabil.

Ministerul Fondurilor Europene se va ocupa de acordarea acestor tichete, printr-o nouă structură de specialitate. Este vorba despre SNSED (Schema Naţională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizaţi).

Toate decretele semnate luni, 28 iunie, de către preşedintele Klaus Iohannis

 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 93/10.02.2021);
 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (PL-x 113/08.03.2021);
 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 121/10.03.2021);
 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PL-x 280/20.05.2020);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PL-x 349/10.06.2020);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (PL-x 492/28.10.2019);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x 574/30.09.2020);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr. 341/2004 (PL-x 180/05.05.2021);
 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială (PL-x 282/20.05.2020);
 • Decret pentru reîncadrarea în funcția de judecător la Curtea de Apel Pitești a doamnei Ilenuța Bădiceanu, Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 702 din data de 25 mai 2021;
 • Decret pentru reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Deva a domnului Traian Dumitresc, Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 703 din data de 25 mai 2021;
 • Decret pentru reîncadrarea în funcția de judecător la Curtea de Apel Ploiești a doamnei Cristina Georgescu, Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 704 din data de 25 mai 2021;
 • Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Curtea de Apel Bacău a doamnei Gabriela-Mona Ciopraga – pensionare, la data de 28 iunie 2021.

Sursa foto: Dreamstime