Decretele semnate de Klaus Iohannis sunt următoarele:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 128/14.02.2017);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene şi a fundațiilor politice europene (PL-x 615/24.10.2018);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (PL-x 56/25.02.2019);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative (PL-x 249/03.06.2019);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 304/01.07.2019);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea de emitere de monedă electronică (PL-x 305/01.07.2019).