Atenție șoferi! Aceste mașini ar putea fi ridicate. Proiectul a intrat în dezbatere publică

Proiectul este iniţiat de consilierul general Nicorel Nicorescu şi completează HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea mașinilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din reţeaua principală de străzi a Municipiului Bucureşti, conform unui comunciat al PMB.

Trebuie menționat că proiectul se află în dezbatere timp de 30 de zile lucrătoare.

Informațiile transmise de PMB

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București.

Proiectul este iniţiat de consilierul general Nicorel Nicorescu şi completează HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din reţeaua principală de străzi a Municipiului Bucureşti, prin extinderea competenţei de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar şi către cele 6 sectoare ale Capitalei.

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 03.02.2022.

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:

–  pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro; link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

–  la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine și în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul  de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 11.01.2022, se pot  trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse  dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

– prin site-ul www.pmb.ro;

– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

– pe e-mail la adresa: [email protected].” este scris într-un comunicat transmis de PMB.