Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială – CNSM s-a întrunit miercuri, pentru a discuta aspecte care vizează politica macroprudențială. A fost a patra ședință a consiliului din acest an.

Aspectele dezbătute au vizat analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, modul de implementare a amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică în cursul anului 2020 și analiza periodică referitoare la implementarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic.

Tot cu această ocazie, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate mai multe măsuri de politică macroprudențială. În primul rînd, s-a făcut recomandarea ca Banca Naţională a României să păstreze rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută, cu monitorizarea atentă a evoluției dezechilibrelor structurale și a îndatorării la nivel agregat și sectorial.

Decizia a fost luată având în vedere faptul că, în prezent, îndatorarea totală continuă să se mențină sub pragul de alertă, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută.

Totodată, Consiliul general al CNSM atras atenția cu privire la continuarea tensionării echilibrelor macroeconomice, ce ar putea reclama în viitor majorarea ratei amortizorului anticiclic de capital.

În plus, s-a făcut recomandarea ca BNR să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituții de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2018.

Nivelul amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicat pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2019, conform reglementărilor europene și naționale aplicabile.

Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.