Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/ 2016 pentru modificarea Legii privind perdelele forestiere de protecţie a fost adoptată, pe 31 mai, de Camera Deputaţilor în calitate de for decizional. 

Actul normativ prevede abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării perdelelor, prevăzută de Legea nr.289/ 2002, urmând ca aceasta să se realizeze potrivit prevederilor Legii nr.255/ 2010. Motivaţia acestor modificări este că, în prezent, există două proceduri de expropriere şi toate exproprierile trebuie să se realizeze conform Legii 255/2010 pentru toate tipurile de perdele forestiere. 

Proiectul prevede realizarea de perdele de protecţie a terenurilor agricole, în zonele secetoase ale ţării, precum şi perdele forestiere antierozionale în toate zonele României, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. 

Perdelele de protecţie se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structurile teritoriale de specialitate ale acesteia organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele de protecţie, mai stabileşte proiectul.

AGERPRES