Legea care reglementează Agenţia Naţională pentru Locuinţe a fost modificată

S-a schimbat legea privind ANL (Agenţia Naţională pentru Locuinţe) în România. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi, 16 aprilie, actul normativ care aduce o serie de schimbări Legii 152/1998, cea prin care s-a înfiinţat ANL.

Modificările promulgate marţi de către preşedintele României vizează, mai exact, Articolul 3 din respectiva lege.

Se stabileşte mai clar modul în care se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare pe terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale.

Aşadar, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor sunt realizate prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor Capitalei, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii, anterior iniţierii de către ANL a procedurii de promovare a investiţiilor în construcţia de locuinţe.

bloc ANL din Giurgiu
Bloc ANL din Giurgiu / SURSA FOTO: anl.ro

Totodată, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor, aceste lucrări sunt realizate corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor.

Totodată, pentru terenurile ce aparțin proprietății private a unităților administrativ-teritoriale și sunt destinate construirii de locuințe prin intermediul creditelor ipotecare, modalitatea de atribuire a acestora către deținătorii dreptului de proprietate asupra locuințelor, precum și suma aferentă redevenței sau taxei, conform prevederilor legale, vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, după caz.

Concesionarea sau, în funcție de situație, darea în folosință a terenurilor se realizează pe întreaga durată de existență a construcțiilor.

Ce se întâmplă în cazul clădirilor care au centrale termice proprii?

Se mai aduce şi o modificare ce priveşte clădirile dotate cu centrale termice proprii. Potrivit legislaţiei promulgate pe 16 aprilie de preşedintele Iohannis, valoarea centralelor termice va fi inclusă în preţul locuinţelor, atunci când este vorba despre clădiri dotate cu centrale termice proprii.

Centralele termice rămân în gestiunea consiliilor locale, a consiliilor județene sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului și sănătății, sau a unor entități subordonate sau coordonate de aceste autorități, în funcție de caz. Asta va fi valabil numai până la vânzarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul total de locuințe pe care aceste centrale le deservesc.

Iată şi ce alte decrete a mai promulgat preşedintele Iohannis marţi, 16 aprilie, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.