În acelaşi răstimp în care pe piaţa AeRO s-a listat prima companie de IT, eveniment punctat printr-un eveniment al Bursei de Valori Bucureşti, vechiul segment Rasdaq moare în anonimat. Este penumbra în care investitorii de portofoliu spun că sunt păgubiţi de acţionarii majoritari ai societăţilor care se delistează. Principala problemă: preţurile rezultate din rapoarte de evaluare care i-ar favoriza pe emitenţi.

Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC) a denunţat astăzi o serie de evaluatori într-un document remis în atenţia preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), Adrian Vascu, şi retransmisă în atenţia publicaţiei noastre. „Considerându-se scutiți de orice posibilă sancțiune ASF, desconsiderînd capacitatea investitorilor de a se apăra, cei mai mulți evaluatori ANEVAR au recurs la noi stratageme de a coborî prețurile de evaluare”, se afirmă în documentul citat.

Rapoarte de evaluare cu „deficienţe inacceptabile”

Pentru un număr de nouă emitenţi de la cota Rasdaq ce urmează procedurile de delistare, Asociaţia consideră că exercitarea dreptului de retragere din societate a acţionarilor minoritari prevăzut de legea 151/2014 privind desfiinţarea acestei pieţe nu este respectat prin oferirea unor preţuri echitabile în raport cu valoarea fundamentală a companiilor. Indicarea de către AIPC a firmelor ale căror rapoarte de evaluare prezintă „deficiențe inacceptabile” ar avea scopul preventiv ca acest fenomen să nu se repete şi la alte societăţi care urmează proceduri similare.

Investitorii îşi amintesc de incorectitudinile din trecut

Nemulţumirea investitorilor este că deşi au atras atenţia încă de la sfârşitul lui ianuarie a.c. asupra posibilităţii apariţiei unui asemenea fenomen, acesta s-a ivit în condiţii similare cu alte cazuri sancţionate în anii din urmă de supraveghetorul pieţei. „În pofida asigurărilor publice formulate de Președintele ANEVAR, în ciuda situației prezente în care evaluatori importanți sunt implicați în acțiuni condamnate de justiție, din păcate, și de această dată, evaluatorii ANEVAR s-au lansat într-o cursă iresponsabilă și frauduloasă de a obține cel mai mic preț posibil în evaluare în dauna acționarilor minoritari și în avantajul societăților evaluate. Cu această ocazie, evaluatorii ANEVAR au depășit cu mult incorectitudinea evaluatorilor ANEVAR de pe lista ASF, incorectitudine sancționată de multe ori în trecut”, spune adresa Asociaţiei afiliată organizaţiilor europene reprezentative Euroshareholders şi Eurofinuse.

Un preţ de ilichiditate plătit şi la moartea pieţei Rasdaq

Segmentul Rasdaq de la cota BVB a avut de mai multe ori caracteristica unui discount de ilichiditate. Acum preţul ar putea fi plătit cu vârf şi îndesat dacă delistările s-ar face pe baza unor rapoarte de evaluare care să ia în calcul şi preţurile la care au fost efectuate tranzacţiile sporadice. „Niciodată evaluatorii ANEVAR de pe lista ASF nu și-au permis să considere drept preț de evaluare prețul format conjunctural pe piața Rasdaq. Fără a fi vorba de nici o comparație de piață, așa cum cer normele europene de evaluare, evaluatorii au considerat în mod fraudulos, prețul unor tranzacții nesemnificative de pe această piață drept preț relevant”, spune adresa semnată de Consiliul Director al AIPC.

Au inventat preţuri absurde

Acţionarii unor societăţi au observat că preţurile din rapoartele de evaluare nu corespund niciunei realităţi financiare ale societăţilor în care şi-au investit economiile. Nejunsul ar putea proveni chiar dintr-o prevedere aparent aberantă a legii. Aceasta prevede ca preţul ofertei publice să rezulte din media a două sau mai multe metode de evaluare.

Încă de la începutul lunii decembrie a anului trecut preşedintele ANEVAR Adrian Vascu atrăgea atenţia într-o conferinţă pe această temă asupra posibilităţii apariţiei unor probleme pornind de la această chestiune. În opinia sa, în cazurile în care una dintre metode este irelevantă, ar trebui să fie utilizată numai cea de calculare a activului net.

Principiul după care ar trebui operate evaluările ar fi acela că nicio evaluare a societăţii nu ar trebui să fie mai mică decât cea rezultată din valoarea de lichidare a activelor, spunea atunci Vascu. Dacă legea ar fi aplicată strict în formula actuală, o serie de societăţi ar putea prezenta câte un plan de business alcătuit de conducere în acord cu acţionarul majoritar potrivit căruia valoarea afacerii ar fi zero. Apoi, preţul ar urma să fie alcătuit din media acestei evaluări egale cu zero şi cea efectuată pe baza metodei activului net, rezultând un preţ irelevant din punctul de vedere al pieţei. Preşedintele ANEVAR propunea ca pentru cazurile în care numai o metodă de evaluare este valabilă, să fie utilizată numai aceasta, tocmai pentru a nu se face abuz de această medie prevăzută de legislaţie.

AIPC spune acum că în unele cazuri scenariul advers s-a întâmplat întocmai: „O mai veche problemă a evaluatorilor ANEVAR este aplicarea incorectă a metodei fluxurilor de venit prin neglijarea venitului potențial al unor active. Nici în acest caz evaluatorii nu au fost deranjați de diferența mare formată între cele două prețuri, făcând din nou media prețurilor. Iar când societățile nu erau deloc tranzacționate, iar metoda fluxurilor de venit presupunea prețuri considerate prea mari, evaluatorii nu s-au ferit să inventeze prețuri absurde, prin metoda costului.”

Investitorii ar trebui să se aplece după mărunţiş

Aparent, într-unul din cazuri nu s-a aplicat nici măcar acestă medie. În evaluarea societății Aromet SA Buzău, realizată de Elisabeta Mărunțiș, „deși valoarea contabilă din situațiile financiare și din planul de reorganizare se situa la peste 90 ron/acțiune, deși valoarea de lichidare este de 34 ron/acțiune, deși valoarea activelor libere de sarcini este de 6,21 ron/acțiune, sfidând total și investitorii dar și băncile care au investit în această societate, evaluatorul ANEVAR a evaluat întreaga societate la 124.000 euro, adică la 0,58 ron/acțiune, preț  de 157 de ori mai mic decât valoarea contabilă a acțiunii.”

Dincolo de nori… cu troilebuzul

Asociaţia Investitorilor aminteşte declaraţia lui Vascu potrivit căreia evaluatorii ar avea „libertatea troleibuzului” (mişcându-se în parametrii predeterminaţi) şi completează că în unele cazuri precum cel de mai sus „troleibuzul a fost făcut avion, aruncând în aer orice normă de evaluare, orice bun simț economic, într-o bătaie de joc la adresa investitorilor fără precedent în istoria pieței de capital din România.”

Investitori nu exclud depunerea de plângeri penale pentru înşelăciune

Indicând lista societăţilor cu preţuri de ofertă socotite de acţionarii minoritari ca fiind îndoielnice, AIPC solicită ca „un colectiv de evaluatori ANEVAR desemnat de președintele ANEVAR să reverifice aceste rapoarte de evaluare și să repare eventualele deficiențele constatate cu ajustarea corespunzătoare a sumelor care se cuvin investitorilor, așa cum ANEVAR a procedat și în trecut la solicitarea ASF.”

În opinia Asociaţiei, aceasta s-ar impune pentru a se descuraja pe viitor practici ce compromit profesia de evaluator în România, descurajează investițiile pe piața de capital din România. „În lipsa unor asemenea măsuri, investitorii s-ar putea adresa Grupului European al Asociațiilor de Evaluatori (TEGOVA) sau instituțiilor justiției la nivel național și european, inclusiv prin plângere penală pentru înșelăciune la adresa evaluatorilor și societăților implicate”, conchide documentul citat.

Lista care AIPC speră să nu crească în zilele următoare

  1. Aromet SA Buzău (ARMS) – evaluator Elisabeta Mărunțiș
  2. BAT SA Bascov (BATV) – evaluator Pernes Ioan
  3. Brikston Construction Solutions SA Iași (CERE) – evaluator Crăciunescu Sorin
  4. Cozia Forest SA Râmnicu Vâlcea (CFOR) – evaluator Berbece Marian
  5. Coremar SA Constanța (REMO) – evaluator Aragea Isabela
  6. Ecopack SA Ghimbav (AMCP) – evaluator Ion Olaru
  7. SIFI BH Est SA București (LEOR) – evaluator Alfachim Consulting SRL Timișoara
  8. SIFI Cluj Retail SA București (ARCU) – evaluator Alfachim Consulting SRL Timișoara
  9. SIFI Cluj Storage SA București (NTEX) – evaluator Alfachim Consulting SRL Timișoara