‘Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este de peste 44,725 milioane lei, inspectorii antifraudă sesizând în acest caz şi organele de cercetare penală. În fapt, produsele cerealiere şi plante tehnice, având cea mai mare pondere din valoarea tranzacţiilor în cauză, au fost achiziţionate de la diverşi producători agricoli fără documente legale de provenienţă, fiind încărcate direct din câmp şi apoi introduse în circuitul tranzacţional prin intermediul a 14 societăţi de tip fantomă, care au avut rolul de a furniza documente de provenienţă pentru societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale create în mod artificial’, spune ANAF, într-un comunicat.

Totodată, spune ANAF, pentru a diminua propria sarcină fiscală generată de livrările evidenţiate în situaţiile financiare şi declaraţiile obligatorii înregistrate la administraţiile fiscale, aceleaşi societăţi de tip fantomă au declarat achiziţii fictive de la societăţi cu identitatea furată sau de la societăţi care nu au confirmat tranzacţiile în cauză în declaraţiile D394 depuse.

‘În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că preţurile înregistrate în documentele contabile întocmite pentru produsele cerealiere evidenţiate ulterior ca livrate în lanţul tranzacţional au fost stabilite de persoanele care au controlat societăţile implicate, la un preţ apropiat de preţul final de livrare practicat de societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale către procesatori consacraţi, având ca scop diminuarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată de plată, datorate bugetului general consolidat al statului. Sumele de bani provenite din operaţiunile fictive au fost încasate în conturile societăţilor fantomă, iar ulterior au fost virate în conturile bancare deschise la aceeaşi bancă pe numele unor persoane fizice cu menţiunea ‘achiziţii cereale’.’, informează Agenţia.

Din informaţiile transmise de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi din interogarea bazelor de date ale ANAF a rezultat faptul că persoanele fizice, în contul cărora au fost efectuate viramentele, nu se regăsesc înregistrate cu suprafeţe de teren în proprietate sau în exploatare.

‘Au fost identificate astfel situaţii când mai multe din aceste societăţi fantomă au virat sume de bani către aceleaşi persoane fizice în perioada 2012 – 2015 (spre exemplificare o persoană fizică a încasat în contul personal suma totală de 41.195.844 lei de la patru dintre societăţile de tip fantomă verificate), sume de bani care ulterior au fost retrase de persoanele fizice în cauză preponderent în numerar, cu cardul, prin intermediul POS-urilor din incinta unităţilor bancare’, menţionează ANAF. AGERPRES