Turiştii români au reprezentat 74,8%, în timp ce turiştii străini avut o pondere de 25,2%, la fel ca în aprilie 2016. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (74,8% din total turişti străini), iar dintre aceştia 86,4% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2017 au însumat 1,587 milioane, în creştere cu 7,9% faţă de cele din luna aprilie 2016, conform sursei amintite citată de Agerpres. Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică au reprezentat, în luna aprilie, 74,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 25,1%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (73,3 % din total turişti străini), iar din aceştia 85,9% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna aprilie 2017 a fost de 2 zile atât la turiştii români cât şi la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna aprilie 2017 a fost de 25,1% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 0,8 puncte procentuale faţă de luna aprilie 2016.