Astfel, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost, în perioada octombrie-decembrie 2010, cu 30,3% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural.
Dacă în mediul urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 61,7% din salarii, de 23,9% din prestaţii sociale, iar veniturile în natură au reprezentat 8,4% din total, în mediul rural, veniturile gospodăriilor au provenit în cea mai mare parte din producţia agricolă.
Astfel, la sat, producţia agricolă a asigurat 38,1% din totalul veniturilor, cea mai mare parte a acestora (31,9% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 6,2% din veniturile gospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor din prestaţii sociale (27,6%) şi celor salariale (25,7%).