Fiscul şi-a făcut planul în ceea ce priveşte situaţia încasărilor la bugetul de stat, realizând venituri de 6,6 miliarde lei, cu 2,1% peste nivelul programat – de 6,464 miliarde lei. Comparativ cu luna martie 2010, când încasările la bugetul de stat s-au cifrat la 5,534 miliarde lei , se constată o creştere cu 1,066 miliarde lei sau 19,3%.

În structura veniturilor la bugetul de stat, ANAF a depăşit planul în ceea ce priveşte impozitul pe profit, cu 30,5% – încasări de 297,5 milioane lei faţă de 228 milioane lei programat –, dar şi pe partea TVA, cu 0,3% – realizări de 3,056 miliarde lei faţă de un plan de 3,047 miliarde lei. Chiar şi pe partea accizelor ANAF a depăşit planul cu 11,9%, realizând venituri de 1,223 miliarde lei, comparativ cu un plan de 1,093 miliarde lei. Nerealizarea planului s-a înregistrat pe partea impozitului pe venit, Fiscul realizând încasări de 1,498 miliarde lei, cu 4% sub programul de 1,56 miliarde lei.

În ceea ce priveşte bugetele de asigurări sociale, care aveau programate încasări cumulate de circa 4,12 miliarde lei, Fiscul nu mai prezintă situaţia realizărilor nominale, ci doar prin raportare la plan.

Astfel, pe partea bugetului asigurărilor sociale de stat (cel al pensiilor), care este şi cel mai mare buget din această categorie, ANAF a încasat cu 2% mai puţin decât avea programat. Şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizările Fiscului s-au situat cu 1,5% sub plan. Doar pe partea bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate planul a fost realizat, fiind depăşit cu 0,1%.