Astfel, în forma propusă de Ministerul Muncii, Guvernul ar urma să se retragă din Consiliul Economic şi Social, reprezentanţii acestuia vor fi înlocuiţi cu reprezentanţi ai societăţii civile. În plus, va fi redus termenul de avizare a proiectelor de acte normative, de la 20 zile la 7 zile lucrătoare. Indemnizaţiei membrilor va fi stabilită la  20% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte.
Documentul mai prevede că va fi constituit Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, ca organism consultativ, cu regulament propriu de organizare şi funcţionare.
Sindicatele, reprezentative doar cu jumătate plus unul dintre salariaţi
În ceea ce priveşte sindicatele, acestea vor fi recunoscute ca reprezentative doar dacă vor avea ca membri cel puţin jumătate plus unu din numărul salariaţilor unităţii respective, în condiţiile în care, în acest moment, sindicatele pot negocia contractul colectiv de muncă la nivel de unitate dacă au ca membri cel puţin o treime din numărul angajaţilor.
Este eliminată obligaţia pentru angajator de a acorda gratuit organizaţiilor sindicale din unitate spaţiu şi dotări şi înlocuirea cu posibilitatea negocierii acordării acestor facilităţi în contractul colectiv de muncă aplicabil. Plata zilelor prestate pentru activitate sindicală liderilor de sindicat va fi asigurată de organizaţia sindicală.
Contractele colective de muncă nu vor mai fi opozabile tuturor
Proiectul elimină aplicarea pentru toţi a contractelor colective de muncă şi prevede  posibilitatea extinderii aplicării contractului colectiv de muncă de la nivelul unui sector de activitate la nivelul tuturor unităţilor din sector prin ordin al ministrului muncii.
Pentru a soluţiona confliectele de muncă, va fi înfiinţat pe lângă Ministerul Muncii Oficiului de Mediere şi Arbitraj a conflictelor colective de muncă. În plus, sunt revizuite etapele de negociere, în vederea soluţionării amiabile a conflictelor şi sunt reglementate greva de avertisment şi greva de solidaritate.
După ce textul va fi discutat cu partenerii sociali, Coaliţia de guvernare va decide dacă Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului şi pe Legea dialogului social.