Ce reprezintă acestea, în viziunea lui Ingrid Mocanu? Un adevărat dezastru. Iată ce spune aceasta într-o postare pe pagina ei de facebook.

„Acum am vazut și OUG – ul lui Tudorel. Așa cum v-am spus și cum intuiam, va face harcea-parcea statutul trecut cu greu de Parlament și de CCR și va dispărea complet răspunderea magistraților. Iar Kovesi poate rămâne la Parchetul General, la Lăzărică, căci noile texte nu îi mai permit. E veselie și petrecere mare la Sistem. Practic, nu va exista NICIO răspundere, căci toate vor trebui să treacă pe la Inspecție și CSM și doar ei vor stabili cine și cum răspunde. Până acum, pe vechea lege, au stabilit că trebuie să răspundă NIMENI.

Deci pe coduri nu a dat OUG Tudorică, dar pe dărâmarea legilor justiției se poate. Nicio propoziție în preambul de ce e nevoie să distrugi răspunderea prin OUG după ce abia a trecut în această formă de Parlament.
S-au învârtit doi ani în jurul cozii ca să nu facă absolut nicio modificare marii guvernanți ai noștri.
Vai de capul vostru!”, a scris Ingrid Mocanu, care acum activează ca avocat.

Redăm mai jos textul integral al OUG propus de Tudorel Toader.

ORDONANTA DE URGENTA  pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei

Avand in vedere ca, potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 207/2018, apelurile si recursurile se judeca in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel, iar aceste dispozitii sunt aplicabile cauzelor inregistrate pe rolul instantelor dupa data de 23 iulie 2018, data intrarii in vigoare a Legii nr. 207/2018,

in considerarea faptului ca schemele de personal ale instantelor judecatoresti sunt subdimensionate, astfel cum s-a invederat de catre Consiliul Superior al Magistraturii, cu consecinte in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor privind judecarea apelurilor in completuri formate din 3 judecatori, de natura si puna in dificultate functionarea sistemului judiciar in ansamblu,

 

Tinand cont ca reglementarea privind judecarea apelurilor in completuri formate din 3 judecatori a intrat deja in vigoare, fiind necesara luarea urgent a unor masuri legislative in scopul asigurarii bunei functionare a justitiei ca serviciu public, pe termen scurt si mediu, Luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri legislative ar fi de natura sa afecteze functionarea normala a instantelor judecatoresti, s& conduca la prelungirea duratei proceselor, cu consecinte grave asupra respectarii principiului judecarii cauzelor intr-un termen rezonabil (optim si previzibil),

Avand in vedere ca, potrivit art. | pct. 142 din Legea nr. …./2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. …., art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica, in sensul cd de pensia de serviciu prevazuta de lege beneficiaza, la cerere, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, $i judecatorii, procurorii si magistratii- asistenti de la inalta Curte de Casatie si Justitie si judecatorii si magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionald cu o vechime intre 20 $i 25 de ani numai in aceste functii, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevazuta de lege, pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala in aceste func tii,

Tinand seama de faptul ca, in mod previzibil, acest sistem de pensionare anticipata va avea un impact major asupra func tionarii instantelor judecatoresti si a parchetelor, eficientei si calitatii actului de justitie, generand riscul de scadere substantial a numéarului magistratilor in activitate, noua lege reglementand concomitent si cresterea perioadei de formare pentru intrarea in magistratura, precum si a vechimii necesare pentru promovarea la instante si parchete, motiv pentru care se impune amanarea aplicarii acestui sistem de pensionare anticipata,

Potentialul impact al acestei prevederi legale asupra resurselor umane existente la nivetul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langd acestea a fost reliefat si jin Opinia preliminara privind proiectul de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii al Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de Ia Venetia), recomandandu-se renuntarea la schema de pensionare anticipata daca nu poate fi stabilit in mod cert faptul ca aceasta nu va avea niciun impact advers asupra functionarii sistemului,

 

Tinand seama de faptul cA este necesara adoptarea unor dispozitii exprese care sa reglementeze delegarea procurorilor la Parchetul de pe tanga inalta Curte de Casatie si Justitie,

Luand in considerare ca, potrivit art. | pct. 97 din Legea nr. …-/2018, prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, se modifica in sensul cA sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii,

Inspectia Judiciara, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia, la solicitarea acestor institutii, detasarea in cadrul acestor institutii neputandu-se dispune pentru functii de demnitate publica; totodata, potrivit art. | pct. 98 din Legea nr. …./2018, la articolul 58, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (17), potrivit carora judecatorii $i procurorii pot ocupa functii in institutii ale Uniunii Europene sau in organizatii internationale doar daca actul international care reglementeaza conditiile de ocupare a acestora conditioneaza in mod expres accesul la functia respectiva de calitatea de judecator sau procuror, iar in cazul in care judecatorul sau procurorul isi manifesta optiunea de a exercita o functie la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, acesta este eliberat din functia de judecator sau procuror cu rezervarea postului,

 

Avand in vedere faptul cd, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, ceea ce presupune prezidarea la Bruxelles a reuniunilor ministeriale, la nivel de ambasadori, ministri, directori sau experti sia grupurilor de lucru de la nivelul Consiliului, fiind necesar&’ in acest sens asigurarea resurselor umane de specialitate inclusiv prin mentinerea detasarilor in curs, in cadrul altor institutii decat cele enumerate la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, astfel cum acest text normativ va fi modificat prin Legea nr. sxevaws /2018, institutii cu un rol important in asigurarea suportului tehnic pentru exercitarea Presedintiei. Este de precizat faptul ca in Legea nr. …./2018 nu exist dispozitii tranzitorii in ceea ce priveste detasarile in curs ale magistratilor in cadrul altor institutii decat cele enumerate la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, astfel cum acest text normativ va fi modificat, iar o solutie de natura a proteja interesul general al statului roman privind mentinerea detasarilor in curs 0 reprezinta amanarea intrarii in vigoare a noilor dispozitii, pentru o durata determinata de timp, respectiv pana la data de 30 iunie 2019, data finalizarii exercitarii presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania,

Avand in vedere ca prin Legea nr. 234/2018, publicata in Monitorul Oficial al RomAaniei, Partea I, nr. 850 din 8 octombrie 2018, a fost modificat art. 55 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii sa poata fi dispusa atunci cand persoanei in cauza ii este retrasd increderea de catre majoritatea judec&torilor sau procurorilor, dupa caz, care functioneaza efectiv la instantele sau parchetele pe care aceasta le reprezinta, precum si in situatia in care acesteia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinard din cele prevazute de lege pentru judecatori $i procurori, iar masura a ramas definitiva,

Intrucat prin Opinia preliminara amintitaé, Comisia de la Venetia a recomandat reexaminarea temeiurilor pentru revocarea din functie a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, cu referire la posibilitatea revocarii din functie a unui membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii chiar si pentru aplicarea celei mai usoare sanctiuni disciplinare, precum si eliminarea solutiei legislative privind revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii atunci cand persoanei in cauza ji este retrasa increderea de cdtre majoritatea judecatorilor sau procurorilor, dupa caz, care functioneaza efectiv la instantele sau parchetele pe care aceasta le reprezinta, Comisia de la Venetia retinand cA un astfel de mecanism implica o evaluare subiectiva si poate impiedica reprezentan tii alesi s& ia decizii in mod independent,

In acest context este de precizat ca prin Decizia nr. 196 din 4 aprilie 2013, Curtea Constitutionala a constatat cd membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii isi exercita atributiile constitutionale in baza unui mandat reprezentativ, si nu a unui mandat imperativ, membrul Consiliului Superior al Magistraturii fiind alesul si reprezentantul intregii categorii ale carei interese sunt reprezentate de organul colegial din care acesta face parte, astfel ca nu poate fi revocat decat in conditiile nerespectarii atributiilor in cadrul acestuia, iar nu a mandatului incredintat de alegatorii sii,

 

intrucat este necesara adoptarea unor garantii pentru asigurarea transparentei procedurii de selectare de catre ministrul justitiei a candidatilor pentru numirea in cele mai inalte functii de conducere in parchete, astfel cum rezulta inclusiv din recomandarile formulate in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare [instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006], reiterate $i in Opinia preliminara a Comisiei de la Venetia,

Intrucat Legea nr. …/2018 urmeaza sa intre in vigoare la data de …, in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial nr. .., Partea I, nr. ….,

Considerand ca situatiile prezentate mai sus sunt unele extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. | – La articolul 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si Procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (1°), cu urmatorul cuprins:

“(1′) In vederea formularii Propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute la alin. (1), ministrul justitiei organizeaza o procedura de selectie, pe baza unei interviu, in cadrul caruia candidatii sustin un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care si-au depus candidatura. in vederea asigurarii transparentei, audierea candidatilor se transmite in direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei, se inregistreaza si se publica pe pagina de internet a ministerului.”

Art. Il – Legea nr. /2018 pentru modificarea $i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Rom4niei, Partea I, nr. 2018, se modifica dupa cum urmeaza:

 1. Art. | pct. 96 in ceea ce priveste alineatul (7) al articolului 57 din Legea nr. 303/2004 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 

“(7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, dispozitiile alin. (1) – (6) fiind aplicabile in mod corespunzator. Delegarea procurorilor la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori.”

 1. Art. | pct. 151 in ceea ce Priveste alineatul (8) al articolului 96 din Legea nr. 303/2004 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(8) Statul, prin Ministerul Finantelor Publice, va exercita actiunea in regres impotriva judecatorului sau procurorului daca, in urma raportului consultativ al Inspectiei Judiciare prevazut la alin. (7), rezulta cd eroarea judiciara a fost cauzata ca urmare a exercitarii de catre judecator sau procuror a functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta”.

 1. La art. | pct. 151, in ceea ce priveste art. 96 din Legea nr. 303/2004, dupa alineatul (8), se introduc doua noi alineate, alin. (8′) si (87), cu urmatorul cuprins:

“(8′) Impotriva raportului prevazut la alin. (8) partile interesate pot formula contestatie fn termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul in a c&rui circumscriptie domiciliaza reclamantul. Hotararea pronuntata este definitiva.

 

(8?) Termenul de exercitare a actiunii in regres este de 6 luni de la data comunicarii hotararii prevazute la alin. (8′) sau, dupa caz, de la data expirarii termenului de contestare a raportului prevazut la alin. (8)”.

Art. Ill – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum ur meaza:

 1. Alineatul (9) al articolului 79‘ se modifica $i Va avea urmator ul cuprins:

“(9) Procurorii numiti in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pot fi revocati prin ordin al procurorului-sef al acestei directii, cu avizul Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoa re a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii uneia din sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 lit. b) – e) din Legea nr. 303/2004.”

 
 1. Alineatul (8) al articolului 87 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:

»(8) Procurorii numiti in cadrut Directiei Nationale Anticoruptie pot fi revocati prin ordin al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, cu avizul conform al sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii uneia din sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 lit. b) – e) din Legea nr. 303/2004”,

Art. IV – Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata tn Monitor ul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificarile $i completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

 1. Alineatul (3) al articolului 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(3) Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului Consiliutui Superior al Magistraturii si au drept de vot”.
 2. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin. (3′), cu urmatorul cuprins:

“(3′) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori sau procurori poate fi exercitata si de ministrul justitiei. Verificdrile prealabile, pentru a se stabili dacd exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, precum si cercetarea disciplinara, se efectueaza de catre Inspectia Judiciara, la solicitarea ministrului justitiei, prevederile prezentei sectiuni fiind aplicabile in mod corespunzator.”

 1. La articolul 55, alineatele (1) – (5) se modifica si vor avea urm&tor ul cuprins: »Art. 55 – (1) Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune oricand in timpul mandatului, in urmatoarele cazuri:
 
 1. persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;
 2. persoanei in cauza i-a fost aplicata una din sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 lit. b) – e) din Legea nr. 303/2004, iar masura a ramas definitiva;
 1. neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliutui Superior al Magistraturii ori savarsirea unor fapte de naturd a aduce atingere grava independentei si prestigiului justitiei.
 1. In sensul alin. (1) lit. c), prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliutui Superior al Magistraturii se intelege incdlcarea grava a obligatiilor administrative si jurisdictionale care incumba calitatii de membru al Consitiului Superior al Magistraturii si care deriva din legi si regulamente.
 2. Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii constata incidenta uneia dintre ipotezele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), la sesizarea majoritatii judecdtorilor care

4

compun Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, a majoritatii procurorilor care compun Sectia pentru procurori, precum si la sesizarea unei adunari generale.

 1. Insituatia prevazuta la alin.(1) lit. c), procedura de revocare din functie se desfasoara dupa cum urmeaza:
 
 1. procedura de revocare din functie poate fi initiata de orice adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cdrui revocare se solicita. Organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot sesiza adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor in vederea initierii procedurii de revocare din functie;
 2. Consiliul Superior al Magistraturii declanseazi demersurile de revocare din functie, la cererea a cel putin 10 adunari generale in cazul judecatoriilor sau parchetelor de pe langa judecatorii, 3 adunari generale in cazul tribunalelor sau parchetelor de pe langa tribunale, o adunare generala in cazul curtilor de apel sau al parchetelor de pe langa curtile de apel, respectiv a adunarii generale a Inaltei Curtii de Casatie si Justitie sau a Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie;

Cc) hotararile din adunarile generale pentru initierea sau sustinerea declansarii procedurii de revocare din functie se iau cu majoritatea voturilor judecatorilor sau Procurorilor care functioneaza efectiv la acea instanta sau la acel parchet, prin vot secret, direct si personal;

 1. in termen de 10 zile de la data la care este sesizat, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. a) si b), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii convoaca toate adunarile generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezint&é membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cdrui revocare se solicita, stabilind o singura data si ora pentru desfasurarea acestora, insd nu mai tarziu de 20 de zile de la data convocarii. Judecatorului sau procurorului vizat i se comunica de indata hotararea sau hotar4arile prin care s-a luat masura initierii procedurii de revocare;
 2. persoana pentru care se solicita revocarea din functie se poate adresa judecatorilor sau procurorilor in vederea sustinerii propriului punct de vedere, in orice mod, pana la momentul inceperii votului;
 3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, cu votul majoritatii membrilor.
 1. In cazul adunarii generale comune a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Directiei Nationale Anticoruptie si a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, decizia de revocare a reprezentantului acestora se ia cu votul majoritatii procurorilor care functioneaza efectiv la aceste structuri, inclusiv la cele teritoriale.

Art. V – Se amana intrarea in vigoare, pana la data de 30 iunie 2019, data finalizarii exercitarii presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, a art. | pct. 97 si art. | pct. 98 in ceea ce priveste alin. (1′) si (17) ale art. 58 din Legea nr. 303/2004, din Legea nr. …../2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr…

 

Art. VI – Se amana intrarea in vigoare, pana la data de 31 decembrie 2022, a art. | pct. 142 in ceea ce priveste alin. (3) al art. 82 din Legea nr. 303/2004, din Legea nr. …../2018 pentru modificarea $i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr…

Art. Vil – (1) Dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicatad in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplicd apelurilor formulate in procese pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2020. in procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a

prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori.

 1. in cauzele penale, dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica la judecarea apelurilor tn cauzele care au fost inregistrate in prima instanta incepand cu 1 ianuarie 2020. Apelurile formulate in cauzele penale inregistrate in prima instanta incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, se judeca in complet format din 2 judecatori.

Art. Vill – Procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete, raman in functie in cadrul acestora daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare si Legea nr. 304/ 2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.