CNADNR a anunațat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, sector 1C Târgu Mureş – Ogra Lotul 2: Ungheni – Ogra, în lungime de 10,105 km. “Contractul de Tip Fidic Roşu (execuţie lucrări) a fost atribuit în urma finalizării procedurii de achiziţie publică (licitație deschisă), asocierii Strabag – Straco Grup și are o valoare totală de 251,34 milioane lei fără TVA. Contractul a fost întârziat până la această dată din cauza neexproprierii terenurilor din motive independente de CNADNR. Pentru întocmirea documentaţiilor necesare exproprierii terenurilor, CNADNR s-a lovit de lipsa documentelor de proprietate şi identificarea greoaie a proprietarilor terenurilor supuse exproprierii din cauza lipsei planurilor parcelare, a suprapunerii de proprietari pe aceleaşi terenuri, etc”, se arată într-un comunicat transmis de CNADNR.

Proiectul va face obiectul finanţării din cadrul  POIM 2014 – 2020 fiind un proiect nou amplasat pe reţeaua TEN-T Central. Durata contractului este 12 luni pentru execuţia lucrărilor şi 48 luni perioada de garanţie.