Astfel, rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 2,4 la sută în luna martie 2012 de la 2,6 la sută în luna precedentă şi 3,14 la sută în decembrie 2011, o tendinţă descendentă similară fiind consemnată şi la nivelul ratei anuale a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1, care a ajuns la 2,03 la sută de la 2,37 la sută în ultima lună a anului 2011. Creşterea medie a preţurilor în ultimele 12 luni a fost însă de 4,5 la sută în luna martie 2012 faţă de 5,8 la sută în decembrie 2011.
Condiţiile monetare reale în sens larg au fost în permanenţă calibrate în vederea consolidării perspectivelor de menţinere durabilă a ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei, contribuind astfel la ancorarea eficace a anticipaţiilor şi la crearea premiselor pentru o creştere economică sustenabilă.
Prognoza actuală reconfirmă perspectiva plasării ratei anuale a inflaţiei în intervalul de variaţie din jurul ţintei pe tot parcursul orizontului de prognoză, în pofida unui efect de bază statistic nefavorabil temporar anticipat pentru a doua parte a anului 2012.
Perspectivele pe termen scurt sunt însă marcate de fluctuaţiile sensibile ale apetitului pentru risc al investitorilor. Acestea sunt corelate cu modificările aşteptărilor legate de creşterea economică pe plan mondial şi cu efectele asupra economiilor Europei centrale şi de est ale începerii procesului de reducere a expunerilor de către unele instituţii de credit din Uniunea Europeană. Evoluţiile interne în context electoral, suprapuse elementelor menţionate anterior, pot amplifica volatilitatea mişcărilor de capital.