Câștigătorul licitației a fost ofertantul Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, pe baza prețului cel mai mic și o propunere tehnică în conformitate cu solicitările Metrorex. Conform unui comunicat de presă transmis de Metrorex, durata contractului (perioada în care asiguratorul se obligă să presteze serviciile) este de 1 an de la emiterea și primirea poliței de asigurare. Valoarea contractului este de 98.305 lei, fără TVA .
„În baza contractului urmează a fi semnată o poliță de asigurare formată din următoarele componente:
-asigurarea de răspundere civilă a persoanelor juridice față de terți, în conformitate cu condițiile de asigurare – limita maximă 1.000.000 euro/pe eveniment sau pe întreaga perioadă asigurată.
-asigurarea răspunderii operatorului de transport feroviar față de terți, în conformitate cu condițiile de asigurare – limita maximă 100.000 euro/pe eveniment.
-sigurarea facultativă de accidente a pasagerilor/călătorilor, în conformitate cu condițiile de asigurare – limita maximă 1.000.000 euro/pe eveniment sau pe întreaga perioadă asigurată”, conform Metrorex.

Pentru comparație, o banală poliță de răspundere civilă auto ( RCA ) are următoarele limite de despăgubire :
-Limita de despăgubire pentru vătămari corporale și deces :  6.070.000 euro; limita de despăgubire pentru daune materiale  1.220.000 euro.

Aici operatorul de transport METROREX are o limită de 100.000 euro/eveniment
Asigurarea facultativă de accidente a călătorilor :
În cazul fericit în care polița de asigurare nu are și sublimite per asigurat sau eveniment, în cazul unui incendiu într-un tunel, în care 200 de persoane ar deceda, fiecare asigurat (călător Metrorex, prin moștenitorii săi legali ) ar primi o despăgubire de 1 milion euro/ 200 persoane, adică 5.000 euro/persoană.
Felicităm METROREX pentru inițiative de a se asigura (în sfârșit) și de a deveni o companie responsabilă față de terți și clienții săi, dar ar fi de dorit o poliță de asigurare serioasă, cu limite de asigurare rezonabile, chiar dacă această poliță de asigurare este facultativă.