In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 70 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se anuleaza reducerea de la plata taxelor vamale de import a produselor cuprinse la pozitia tarifara ex 3815.19.90 Altele (catalizatori pentru tobe de esapament catalitice), prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.075/1999 privind exceptarea sau reducerea temporara de la plata taxelor vamale la unele produse din import, a carei aplicabilitate a fost prelungita prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2000.
Art. 2. – Produsele cuprinse la pozitia tarifara 3815.12.00 Catalizatori pe suport, cu metale pretioase sau compusi ai metalelor pretioase ca substanta activa, prevazuta in Tariful vamal de import al Romaniei, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1993, cu modificarile ulterioare, vor fi supuse temporar nivelului redus de taxe vamale de import, respectiv 5%.
Art. 3. – Produsele cuprinse la pozitia tarifara ex 7202.11.80 si care beneficiaza de exceptare de la plata taxelor vamale de import conform Hotararii Guvernului nr. 334/1999 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse din import, a carei aplicabilitate a fost prelungita prin hotararile Guvernului nr. 1.075/1999 si nr. 1.294/2000, sunt cele denumite „feromangan cu un continut in greutate de peste 2% carbon, cu o granulatie mai mare de 5 mm si un continut de mangan de minimum 65% din greutate”.
Art. 4. – Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.