Potrivit sursei citate, o serie de grupuri din societate desfăşoară activităţi care îşi propun să influenţeze deciziile publice, neexistând, până în acest moment, cadrul prin care activitatea lor în acest domeniu să fie cunoscută publicului larg, în condiţiile în care se referă la decizii publice sau fonduri publice. 

MCPDC precizează că între decidenţi şi grupuri din societate există contacte şi comunicări nu numai la momentul lansării unui proiect de act normativ (când regulile de transparenţă sunt reglementate de legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională), ci mult înainte, în etapa incipientă a lansării unei intenţii de a elabora o politică publică. 

"Guvernul constată că, în mod frecvent, structuri active ale societăţii civile propun idei de măsuri guvernamentale (proiect de act normativ, program de finanţare, etc.) sau solicită întrevederi pentru a îşi exprima punctul de vedere privind o viitoare măsură de politică publică cu intenţia implicită de a influenţa principiile şi filosofia respectivei măsuri orientând-o spre propriile argumente", se spune în comunicat. 

În aceste condiţii şi sesizând o lipsă de organizare şi reglementare privind transparenţa cu privire la primele contacte între guvernanţi şi grupuri de influenţă din societate pe marginea unei intenţii de măsură de politică publică, MCPDC a lansat Memorandumul privind RUTI, prin care dă publicităţii informaţii despre: grupurile care îşi asumă transparent influenţarea deciziilor publice, activitatea desfăşurată de acestea în relaţie cu deciziile publice şi sursele bugetare alocate, respectiv evidenţa întâlnirilor între aceste grupuri active din societate şi decidenţi (demnitari şi înalţi funcţionari publici), cu precizarea rezultatelor discuţiilor purtate, se arată pe site-ul ministerului. 

"Prin această iniţiativă Guvernul invită grupurile active din societate să se alăture în mod efectiv eforturilor de creştere a transparenţei deciziilor publice şi, în general, de creare a unei culturi a transparenţei la nivelul deciziilor publice. Completarea datelor de către reprezentanţii organizaţiilor se va face benevol, informaţiile derivând din activitatea decidenţilor fiind obligatoriu a fi completate de către demnitari şi înalţi funcţionari publici", arată MCPDC. 

Sursa citată menţionează că lansarea în consultare publică a acestui registru vine după aprobarea, în luna martie, de către Guvern, a Memorandumului MCPDC/CPM privind "Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, cu prevederi legate de obligativitatea publicării agendei de lucru (inclusiv întâlniri cu părţi interesate de influenţarea deciziei publice) la nivelul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere din ministere şi alte autorităţi/instituţii publice din administraţia centrală". 

"Complementar, MCPDC a propus Ministerului Justiţiei (MJ) introducerea în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 a unui obiectiv general privind Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local şi includerea RUTI la nivelul acţiunilor principale, măsură ce va asigura continuitatea acestui demers. Includerea RUTI la nivelul documentului strategic are loc în contextul recomandările mecanismelor externe de evaluarea (MCV, Raportul UE anticorupţie, INCAC, GRECO)", mai spune MCPDC. 

Totodată, ministerul precizează că demersuri similare se implementează atât la nivelul instituţiilor europene, cât şi în Statele Unite ale Americii, astfel că, în următoarele etape de consultare publică, exemple internaţionale din domeniu vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi. 

AGERPRES