Guvernul a luat multe măsuri noi pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare specifice și dispozitivelor medicale, precum și măsuri care au ca scop limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul populaţiei. În acest sens, a fost aprobată o hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate.

Potrivit măsurilor întreprinse de Executiv, de 1 iulie 2020, serviciile acordate de către unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie şi cei de dializă vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate. Nu va fi însă obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării, a serviciilor medicale și materialele sanitare specifice, înregistrate/eliberate off-line.

Totodată, medicii de familie pot emite în continuare prescripții medicale pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist, respectiv scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, dar și pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în lege.

Excepție vor face medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor naționale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, astfel încât asigurații să poată beneficia la timp de medicația necesară.

Casele de asigurări de sănătate vor deconta toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.

În plus, furnizorii de servicii de radioterapie şi furnizorii de servicii de dializă, trebuie să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare.