Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, alocarea a 220 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului pentru anul 2020.

Banii vor fi folosiţi pentru continuitatea derulării Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL),  etapele I şi II, în perioada următoare, ca urmare a solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Mii de obiective de investiţii şi zeci de miliarde de lei alocaţi până în prezent

Începând cu anul 2017 şi până în prezent, au fost incluse la finanţare 7.251 de obiective de investiţii în cadrul PNDL – etapa a II-a, cu o valoare de aproximativ 29,31 miliarde lei, potrivit datelor Ministerului Dezvoltării.

„În cadrul PNDL – etapa I, dintre obiectivele de investiţii incluse la finanţare au rămas în execuţie 1.065 de obiective, pentru care trebuie asigurate fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora, conform art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, fiind necesară suma de 2,70 miliarde lei”, se arată în comunicatul MLPDA.

Până în acest moment, potrivit situaţiei execuţiei bugetare a bugetului programului aferent anului 2020, în cadrul PNDL I a fost transferată beneficiarilor suma de 585.103,86 mii lei, iar pentru PNDL II a fost transferată beneficiarilor suma de 5.554.256,29 mii lei.

MLPDA aminteşte că listele obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora prin PNDL sunt publice şi pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secţiunea „Lucrări Publice, Programul naţional de dezvoltare locală”, rubrica „Obiectivele de investiţii”, iar transferurile lunare sunt publicate în secţiunea „Plăţi”.

Alocare de aproape 200 milioane de lei şi în urmă cu două săptămâni

În cadrul ședinței de Guvern din urmă cu două săptămâni, de pe 4 decembrie, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a virat 196 de milioane de lei, în vederea decontării facturilor pentru 237 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale PNDL.

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.