Suma de cinci milioane de lei reprezintă cea de-a cincea tranşă deblocată în 2015, din fondurile ce urmează să fie repartizate de Guvern pe o perioadă de şase luni, în mod eşalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri aplică strategia şi programul de guvernare în domeniile energetic şi resurselor energetice, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

Programele implementate de minister şi finanţate din bugetul de stat pentru înfiinţarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului la finanţare Start; Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D; Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Comerţ; Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – Femeia Manager; Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri; Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului; Programul de dezvoltare antreprenoriala UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prevăzută suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvoltarea şi susţinerea înfiinţării de noi IMM, care a inclus şi suma de 70 milioane de lei, plătită beneficiarilor schemei de ajutor de minimis pentru IMM, derulată în baza HG nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Din suma de 96,8 milioane lei, prevăzută pentru implementarea celor şapte programe sus amintite, 70 milioane lei au fost blocate, Guvernul deblocând în lunile martie, aprilie, mai şi iunie suma de 60 de milioane de lei, destinată sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.AGERPRES