Analiza Goldman ia în considerare datele pieţei de capital şi preţurile locuinţelor (pentru Australia, Canada, Finlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Spania, Marea Britanie şi SUA) de la 1890 încoace.
Analiştii arată că din 1890 media globală a veniturilor anuale din locuinţe este de aproximativ 1,7%, în timp ce a acţiunilor este de 5,6%. Diferenţa este mai mică pentru perioada relativ mai tumultuoasă de dinainte de 1948 (1,5%, comparativ cu 4%) şi mai mare post 1948 (1,7% faţă de 7%). În medie, magnitudinea câştigurilor din pariul pe acţiuni este mai mare decât a celor din locuinţe cu un factor de 2-4.
Dar potrivit aceloraşi date, acţiunile sunt mult mai volatile. Din 1890 deviaţia standard a mediei globale a veniturilor anuale din locuinţe este de 5,5%, în timp ce a acţiunilor este de 15%. Câştigurile din locuinţe au fost mai volatile în principal în perioada de dinainte de 1948 (7,3% comparativ cu 3,2% după această perioadă), în timp ce volatilitatea acţiunilor a crescut după Cel De-Al Doilea Război Mondial (de la 13% la 17%). Astfel, acţiunile sunt mai volatile decât plasamentele imobiliare cu un factor de 2-5.
Fără a intra în detalii, coeficientul câştigurilor ajustate la risc (Sharpe Ratio) este mai mare pentru acţiuni decât pentru imobile. „Un mod mai empiric de evaluare a acestui coeficient este prin aproximarea dimensiunii actuale utilizând câştigurile pe certificate cu termen scurt drept mandatar al coefientului cu risc zero. Acest lucru permite calcularea atât a numărătorului (adică a câştigurilor în exces) cât şi a numitorului (deviaţia standard a câştigurilor excesive).
Mediana câştigurilor reale pe certificate cu termen scurt este de circa 1%, cu o deviaţie standard de circa 9%. Punând aceste date la un loc, pentru câştigurile din locuinţe, obţinem un Sharpe Ratio estimat de 0,16 pentru portofoliul global (0,21 pentru perioada pre 1948 şi 0,12 după această perioadă). Pentru câştigurile pe acţiuni, această cifră este 0,37 (0,39 pentru perioada pre 1948 şi 0,36 după). Astfel, estimările empirice ale Sharpe Ratio sunt mai mari decât cele teoretice şi indică un câştig mai mare pentru acţiuni decât pentru locuinţe“, explică Jose Ursua.  
Ursua avertizează că mai sunt o serie de alte variabile de care trebuie ţinut cont când se calculează veniturile pieţei rezidenţiale (ex. randamentul chiriilor sau taxele). El mai notează şi faptul că mai sunt şi alte măsurători ale câştigurilor ajustate la risc decât Sharpe Ratio. Dar pe baza acestei analize acţiunile sunt un plasament mai bun.

SURSA: Business Insider