Fondul de Pensii Facultative STABIL, administrat de către S.C. GENERALI S.A.F.P.P. S.A. a absorbit Fondul de Pensii Facultative OTP STRATEG, administrat de către S.C. ONIX Asigurări S.A. Participanţii care nu au fost de acord cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ale fondului absorbant s-au putut transfera fără penalităţi de transfer la oricare alt fond de pensii facultativ. După obţinerea autorizării definitive a fuziunii, administratorii implicaţi în fuziuni efectuează atât transferul participanţilor care nu sunt de acord cu fuziunea şi care au solicitat transferul la un alt fond de pensii facultative, cât şi transferul participanţilor de la fondul de pensii absorbit către fondul de pensii absorbant. Totodată, administratorii şi depozitarii activelor fondurilor de pensii implicate în fuziune sunt responsabili cu transferarea tuturor activelor şi pasivelor, drepturilor şi obligaţiilor, datelor şi documentelor. CSSPP va retrage autorizaţia pentru prospectelor schemelor de pensii facultative ale fondurilor de pensii facultative absorbite, a autorizaţiilor fondurilor de pensii facultative absorbite şi radierea acestora din Registrul CSSPP.