„USR nu face altceva decât să blocheze toate iniţiativele de dezvoltare ale Capitalei României! Până în prezent, noi am câştigat zeci de procese pe care ni le-au intentat, pentru că, de când au venit în Consiliul General, nu au făcut altceva decât plângeri penale. USR foloseşte această decizie ca o pe o armă politică, însă aceasta, deşi este îndreptată împotriva mea, afectează direct viaţa bucureştenilor. Această decizie a instanţei nu constituie un motiv întemeiat şi legal pentru suspendarea primarului general, aşa cum cere USR, invocarea suspendării fiind doar un gest ridicol, care demonstrează de fapt că toate aceste procese nu au ca scop apărarea legii, ci discreditarea primarului Capitalei”, a precizat Gabriela Firea, conform unui comunicat PMB.

Ea a adăugat că din punct de vedere juridic, societăţile „sunt legale, funcţionează şi vor funcţiona în continuare, nu pot fi radiate prin decizia Curţii de Apel”, pentru că au fost înfiinţate conform Legii 31/1990. „În decizia Curţii de Apel nu se afirmă că societăţile municipale sunt ilegale, ci se face referire la faptul că deciziile administrative de înfiinţare, şi anume hotărârile de consiliu, ar fi trebuit să fie adoptate cu două treimi din majoritatea consilierilor, şi nu cu jumătate plus unu. Însă nu este cazul aici, pentru că prin aceste hotărâri doar s-au înfiinţat companiile, nu s-a transferat şi patrimoniul – caz în care, într-adevăr, ar fi fost nevoie de un vot de două treimi. Subliniez că bugetul alocat societăţilor nu este parte a patrimoniului! Patrimoniul este unul singur, intangibil, aparţine Municipiului Bucureşti şi bucureştenilor, poate fi dat doar în administrare unei regii, administraţii sau unei societăţi în vederea realizării unor lucrări de interes public. Eu am mare încredere în justiţie, dar consider că, în acest caz, judecătorii au fost induşi în eroare şi nu au primit toate informaţiile necesare”, a spus ea.

Primarul a adăugat că „în acest moment se lucrează intens în Capitală” prin intermediul acestor companii. Astfel, Compania Energetică „modernizează conductele reţelei de termoficare”, iar Compania Municipală Consolidări lucrează la 42 de clădiri şi sunt aproape de finalizare documentaţiile tehnice pentru alte 56 de imobile, a precizat aceeaşi sursă.

„O improbabilă măsură de desfiinţare a acestei companii ar duce la blocarea întregii activităţi de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Compania Dezvoltare Durabilă realizează în acest moment zeci de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru toate marile lucrări de infrastructură şi de investiţii din Capitală. De asemenea, Compania Municipală Parking Bucureşti S.A. achiziţionează terenuri şi va construi patru parcări tip park&ride la intrările în oraş, cu un număr total de aproximativ 2.000 de locuri, va moderniza parcările publice de suprafaţă administrate de PMB. Compania Municipală Imobiliară Bucureşti SA îşi propune să investească în achiziţionarea şi amenajarea a şase clădiri pentru cămine seniori şi o sută de apartamente, destinate cazurilor sociale din Bucureşti”, a arătat Firea.

 

 

În comunicatul PMB este citat şi punctul de vedere al prof. univ. dr. Marian Nicolae, titular al disciplinelor „Drept civil. Teoria generală”, „Drept civil. Persoanele”, „Prescripţia extinctivă”  şi „Publicitatea imobiliară” din cadrul Departamentului de Drept Privat al Facultăţii de Drept al Universităţii din Bucureşti, membru al Comisiilor de elaborare a Noului Cod civil şi a Noului Cod de procedură civilă.

„Hotărârile CGMB a căror anulare se solicită privesc înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, având ca acţionar Municipiul Bucureşti, cu un procent de 99,9% şi o altă persoană juridică ce o participaţie de 0,1% şi constituie o formă de ‘asociere sau cooperare cu persoane juridice’ în accepţiunea Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, iar nu simple hotărâri privind patrimoniul municipal. Pentru aprobarea înfiinţării societăţilor pe acţiuni este necesară şi suficientă majoritatea cerută de art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată (majoritatea consilierilor locali în funcţie, n.r.). (…) CGMB are delegată competenţa de a înfiinţa societăţi pe acţiuni, iar înfiinţarea celor 20 de companii municipale nu s-a făcut cu exces de putere”, a precizat el. Agerpres