Cu excepția punerii în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă, noua investiție de la Iernut (Mureș) realizată de Romgaz poate fi considerată cel mai mare proiect de anvergură în sistemul de producție al energiei electrice din România.

Centrala Termoelectrică Iernut, construită în anii ’60, a intrat în patrimoniu Romgaz în 2013 prin executare silită,  în contul datoriei de 150 de milioane de euro pe care compania Electrocentrale Bucureşti o avea către compania de gaz.

Vechea centrală, construită în perioada 1962-1967, cu o putere instalată de 800 MW a funcționat aproape în bandă până în 1990. După revoluție centrala a produs tot mai puțin. Chiar dacă ea este veche funcționează și în prezent, urmând să funcționeze în parallel cu noua investiție realizată de Romgaz în apropierea CTE Iernut.

 

În urmă cu trei ani, conducerea Romgaz de la acea vreme a luat decizia de a realiza la Iernut o nouă central termoelectrică cu ciclu combinat cu turbine cu gaze.

Astfel, în 2016, a desfăşurat o procedură de atribuire prin licitaţie deschisă în urma căreia a încheiat cu ofertantul câştigător, asocierea formată din Duro Felguera Spania şi Romelectro România, un contract de lucrări ce are ca obiectiv realizarea „la cheie” a proiectului de dezvoltare şi modernizarea termocentralei Iernut, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuţia lucrărilor necesare şi punerea în funcţiune.

Valoarea investiţiei este de circa 269 milioane de euro, fără TVA; 75% din bani provin din fondul Romgaz iar 25% reprezintă finanţare nerambursabilă din Planul Naţional de Investiţii.

 

 

„În primul rând noua investiţie este benefică pentru Romgaz, pentru că Romgaz are posibilitatea accesării pieţelor de energie electrică şi, totodată, această centrală este şi de importanţă strategică pentru sistemul energetic naţional. Este o centrală nouă, o centrală modernă, o centrală de reglaj, care va contribui la o mai bună stabilitate a sistemului energetic, cel puţin în zona Ardealului şi nu numai. Poate să aducă beneficii importante Romgaz şi, mai departe, Romgaz poate fi un jucător competitiv pe piaţa de electricitate din România şi chiar în zona ţărilor vecine. Termenul de finalizare stabilit cu consorţiul Duro Felguera Spania şi Romelectro România este 31 ianuarie 2020. Este cel mai important proiect al Romgaz atât din punct de vedere al valorii investiţiei, cât şi al complexităţii lucrărilor. Totuşi este o centrală modernă, prima pe bani publici ai ţării noastre. Noi considerăm că această centrală va funcţiona cel puţin 30 de ani pe pieţele energetice din România”, a declarant, în urmă cu două zile, directorul Sucursalei de Producţie Energie Electrică Iernut a SNGN Romgaz, Dorel Călian, în cadrul unei vizite a presei la CTE Iernut.

Noua centrală, cu ciclu combinat gaze-abur, va fi formată din patru turbine cu gaz, patru cazane recuperatoare pentru producere abur, cu trei nivele de presiune şi două turbine cu abur.

 

Prin noua centrală, conducerea Romgaz susţine că eficienţa producerii energiei electrice va creşte la 56,42%, faţă de randamentul actual de circa 35% – 39%, va scădea consumul de combustibil gaze naturale şi implicit emisiile. În plus, se vor reduce costurile de producere a energiei electrice şi va creşte siguranţa în exploatare.

 

„Proiectul de la Iernut are o putere instalată de 430 MW, este un proiect important atât pentru Romgaz, cât şi pentru sistemul energetic naţional, venind cu un aport de putere într-o zonă deficitară a nord-vestului României. Este un proiect care în mare măsură înlocuieşte un echipament şi o centrală veche de peste 50 de ani cu o tehnologie foarte modernă. Din ultimii 5 ani s-au mai instalat 860 MW la Brazi şi o centrală mai mică la Oradea. Beneficiile pentru Romgaz, pe lângă faptul că adaugă valoare la gazele naturale extrase, este faptul că creşterea de randament de circa 20% bineînţeles că are rezultate concrete în ceea ce priveşte consumurile specifice şi, în primul şi în primul rând, emisiile cu efect de seră. Aş putea să spun că tradiţia energetică de la Iernut va fi continuată pentru următorii 30-40 de ani, ceea ce este un lucru foarte important, nu numai pentru Romgaz, ci şi pentru toată România”, a arătat Balazs Bela, managerul de proiect de la Iernut.

 

Potrivit directorului general al Romgaz, Adrian Volintiru, în ceea ce priveşte viitoarea centrală de la Iernut, „va ieşi o construcţie frumoasă, utilă şi absolut necesară sistemului energetic românesc”, iar investiţiile Societăţii Naţionale a Gazelor Naturale Romgaz nu se vor opri aici și va continua să investească în grupuri de producție. În acest sens conducerea Romgaz analizează oportunitatea construirii unei centrale similare la Mintia, direcție care face parte din strategia de dezvoltare a companiei focusată pe identificarea zăcămintelor onshore, care să înlocuiască actualele exploatări, şi diversificarea energetică.

Adrian Volintiru a menționat că în prezent stadiul fizic al lucrărilor pentru noua central de la Iernut a ajuns la 56%, termenul de finalizare fiind prevăzut pentru 31 ianuarie 2020.

 

 

CIFRE CHEIE

31 ianuarie 2020 este termenul de finalizare al lucrărilor, derulate de asocierea Duro Felguera (Spania) și Romelectro (România)

269 milioane de euro fără TVA este valoarea investiției, 25% însemnând finanțare nerambursabilă, din Planul Național de Investiții, iar 75% din fonduri proprii Romgaz

430 MW este puterea nominală a centralei, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din puterea unui grup de la Cernavodă

4 turibine cu gaz, 4 cazane recuperatoare pentru producere abur și 2 turbine cu abur va avea noua centrală

909 piloți cu armatură și betonul aferent au fost turnați în fundație pentru a putea susține greutatea instalațiilor, costurile suplimentare încadrându-se în buget

80.000 metri cubi de gaz pe oră va fi consumul centralei, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate de miliard mc de gaze pe an

600 de angajați este numărul maxim de personal pe șantier când activitățile de construcție vor atinge nivelul maxim, în prezent lucrează pe șantier 200 de persoane

56,4% va fi eficiența producerii de energie electrică a noii centrale, față de randamentul actual al CTE Iernut de circa 35%

150 de locuri de muncă permanente sunt necesare pe toată durata de viață a centralei, de cel puțin 30 de ani, adică până în 2050   

56% era stadiul fizic al lucrărilor la începutul lunii septembrie a.c.


Te-ar putea interesa și: