Consiliul Concurenţei a avizat proiectul de hotărâre de guvern privind schema temporară de ajutor de stat pentru sprijinirea societăţilor afectate de criza economică şi financiară, cu un buget de circa 220 milioane euro, şi a transmis Comisiei Europene notificarea acesteia

„Obiectivul acestei scheme îl reprezintă remedierea unor perturbări grave în economie cauzate de actuala criză economică şi financiară. Ca urmare, se intenţionează sprijinirea agenţilor economici afectaţi de criză în vederea achitării unor datorii către instituţiile publice, datorii comerciale sau salariale şi pentru a le asigura o parte din disponibilităţile financiare necesare achiziţionării de materii prime, materiale şi utilităţi şi finanţării unor proiecte de investiţii absolut necesare în procesul de producţie” a declarat, într-un comunicat, preşedintele autorităţii de reglementare în domeniul concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Cine e eligibil

Bugetul total al proiectului este de circa 220 milioane de euro, ajutoarele de stat putând fi acordate, în principal, sub formă de fonduri nerambursabile, împrumuturi în conditii preferenţiale, subvenţii de dobândă, garanţii, facilităţi fiscale, eşalonarea creanţelor deţinute sau preluate de entităţile publice, pentru a fi recuperate de acestea, fără perceperea de dobânzi.

Ajutorul  maxim pe care îl poate primi o firmă se ridică la 500.000 euro. Sunt eligibile firmele aflate în dificultate din cauza crizei, din toate sectoarele de activitate, cu excepţia pescuitului şi producţiei primare a produselor agricole. Solicitanţii trebuie să nu fie fost în dificultate economico-financiară la data de 1 iulie 2008 şi să nu fi beneficiat de un ajutor de stat incompatibil care nu a fost încă recuperat.

Totodată, aceştia trebuie să prezinte autorităţii furnizoare o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la orice ajutor de minimis şi orice ajutor în baza cadrului temporar, în sumă limitată, primit in perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2010.

Schema va fi pusă în aplicare după obţinerea aprobării din partea Comisiei Europene şi va desfăşura până la 31 decembrie 2010.

Te-ar putea interesa și: