Bancherii pot desfăşura activităţi politice şi pot primi cadouri cu valoare simbolică, potrivit prevederilor Codului de Etică elaborat de către Asociaţia Română a băncilor.

Conform documentului menţionat, desfăsurarea individuală a unor activităţi politice se poate face în afara instituţiei de credit, după orele de program, cu condiţia ca angajatul să nu se poziţioneze ca reprezentant al instituţiei de credit în aceste relaţii si să nu obţină avantaje care decurg din calitatea de angajat al instituţiei de credit.

De asemenea, angajaţii instituţiilor de credit pot contribui financiar si pot participa la activitatea unor organizaţii nelucrative (asociaţii cu caracter umanitar, asociaţii sportive, religioase, culturale, stiinţifice, etc.) în afara orelor de program.

Pe de altă parte, este strict interzis să accepte cadouri sau recompense de la clienţi, colaboratori, furnizori, în vederea facilitării obţinerii unor servicii sau avantaje. “Excepţie fac cadourile cu valoare simbolică, participările la evenimente al căror refuz ar putea afecta relaţia instituţiei de credit cu clientul”, se menţionează în Codul de Etică Bancară.

Documentul statuează, de asemenea, limitele în care se poate desfăşura concurenţa bancară, dar care lasă loc de interpretare. Astfel, se prevede că instituţiile de credit sunt obligate “să susţină o competiţie corectă pe piaţa financiar-bancară în funcţie de condiţiile pieţei”.

În situaţia în care instituţiile de credit îsi externalizează anumite activităţi unor terţe părţi, răspunderea pentru respectarea prevederilor Codului în vederea realizării activităţilor respective revine instituţiei de credit care a externalizat acele activităţi.

Prevederile Codul de etică bancară se referă la relaţia dintre instituţiile de credit si client, la relaţia dintre instituţiile de credit şi autorităţi, la relaţia dintre instituţiile de credit, relaţia dintre instituţiile de credit şi angajaţi precum şi la relaţia dintre angajaţii instituţiilor de credit.

Descărcaţi Codul de etică bancară Aici