În scrisoare, Firea îşi exprimă nemulţumirea cu privire la executarea lucrărilor şi realizarea unei circulaţii fluente în zona Piaţa Sudului – Şos. Olteniţei, avertizând că ''există pârghii de denunţare unilaterală a contractului din culpa exclusivă a executantului''. 

"Există pârghii contractuale prin care să denunţăm unilateral contractul! În cazul în care se întârzie data de finalizare a lucrărilor, proiectul în întregimea lui va fi considerat ca fiind neeligibil, consecinţa fiind rezilierea contractului de finanţare şi restituirea de către beneficiar a tuturor sumelor rambursate de AMPOR până la data rezilierii. În acest caz, prejudiciul înregistrat de beneficiar va consta în efortul financiar pe care acesta îl va face din bugetul local pentru asigurarea finanţării proiectului şi a restituirii sumelor către AMPOR plus a eventualelor penalităţi ce vor fi în sarcina beneficiarului", se arată într-un comunicat al PMB. 

Firea îi cere constructorului să mărească ritmul de execuţie a lucrărilor la proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere Piaţa Sudului, "având în vedere data la care trebuia finalizat contractul de lucrări – 10 decembrie 2015 şi stadiul actual de realizare de numai 63% după aproape 15 luni. 

Totodată, primarul general şi-a exprimat nemulţumirea faţă de "modificările frecvente" pe care constructorul le face graficului de execuţie a lucrărilor şi aminteşte acestuia că va denunţa unilateral contractul din "culpa exclusivă a executantului". 

"Dorim să vă atragem atenţia în modul cel mai serios cu putinţă ca în cazul în care nu observăm progresul pe care îl aşteptăm, există pârghii contractuale prin care să denunţăm unilateral contractul din culpa exclusivă a executantului şi că suntem determinaţi să apelăm la acestea dacă situaţia nu se va îmbunătăţi", a precizat Gabriela Firea, în scrisoare.

AGERPRES