Întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia în continuare de finanțări acordate de Linia de finanțare a Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 destinată zonei de IMM pentru Regiunea Vest.

Valoarea finanțărilor

Valoarea minimă care poate fi acordată pentru un proiect pleacă de la 200.000 de euro,  putând ajunge până la 1 milion de euro – valoarea maximă, pentru dezvoltarea afacerii.

Sunt finanțate construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție ori servicii, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online, implementarea unor procese de certificare sau recertificare a produselor și alte investiții și activități. Toate condițiile de finanțare pot fi consultate AICI.

Perioada de depunere a proiectelor

Trebuie amintit faptul că Regiunea Vest beneficiază de 36,6 milioane de euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR 2014-2020.

Depunerea proiectelor a început în 24 decembrie 2019 și continuă până în data de 24 martie 2020, ora 12:00.  Până în prezent, în Regiunea Vest au fost depuse 29 de proiecte, având o valoare nerambursabilă de 18,89 milioane euro.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest stă la dispoziția celor interesați cu informații suplimentare și clarificări legate de obținerea finanțărilor, prin biroul său de Helpdesk, la numerele de telefon 0256-491.981 și 0256-491.923, e-mail [email protected]

Broșură on-line

Totodată, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, ADR Vest a realizat broșura ”Finanțările pentru IMM-uri – pregătirea proiectului tău, pas cu pas”, care poate fi consultată online AICI.

Apelul 2 de proiecte (POR/694/2/2) este aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor este de tip competitiv. Proiectele se depun exclusiv prin aplicația MySMIS.

Cuantumul cofinanțării

Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii). Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în Regiunea Vest, în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate fi și în mediul rural.