Exporturile către Uniunea Europeană ale ţărilor în curs de dezvoltare care utilizează preferinţele tarifare speciale din cadrul sistemului generalizat de preferinţe al UE (SGP) au atins o nouă valoare record de 69 de miliarde de euro în 2018, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene publicat luni.

Potrivit raportului bienal al Comisiei Europene privind SGP, exporturile către UE ale celor 71 de ţări beneficiare ale SGP au crescut la aproape 184 de miliarde de euro, dintre care aproximativ 69 de miliarde de euro au corespuns preferinţelor speciale acordate în cadrul SGP.

Sistemul generalizat de preferinţe elimină taxele la import pentru exporturile ţărilor în curs de dezvoltare către UE. Prin crearea de oportunităţi suplimentare de export, acesta ajută ţările să combată sărăcia şi să creeze locuri de muncă, respectând totodată principiile dezvoltării durabile. De exemplu, raportul arată că, datorită SGP, ţări precum Sri Lanka, Mongolia şi Bolivia sunt mai eficace în combaterea muncii copiilor, potrivit Agerpres.

Multe țări se confruntă cu restricții impuse societății civile

Agenda comercială a UE contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în întreaga lume. Preferinţele oferă ţarilor beneficiare un stimulent pentru a lua măsuri suplimentare în vederea punerii în aplicare efective a convenţiilor internaţionale privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor, mediul şi buna guvernanţă.

În multe dintre cele 71 de ţări beneficiare ale SGP persistă provocări, inclusiv în ceea ce priveşte restricţiile impuse societăţii civile şi mass-mediei, accesul la justiţie, drepturile minorităţilor, pedeapsa capitală şi libertatea de asociere. Progresele insuficiente, inclusiv în unele dintre cele mai importante ţări beneficiare, au dus la intensificarea monitorizării UE şi la consolidarea angajamentului său, în special în ceea ce priveşte drepturile omului şi drepturile lucrătorilor. În cazul Cambodgiei, aceasta a dus la iniţierea de către UE a procedurii de retragere temporară a preferinţelor din cauza încălcării grave şi sistematice a principiilor convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Raportul analizează măsura în care ţările SGP valorifică oportunităţile oferite de acest sistem, examinând totodată o serie de aspecte generale, cum ar fi libertatea de acţiune a societăţii civile, progresele înregistrate în ceea ce priveşte combaterea muncii copiilor şi preocupări legate de mediu şi de buna guvernanţă. Raportul exemplifica modul în care UE colaborează cu toate părţile interesate, cum ar fi societatea civilă, organizaţiile internaţionale – în special organismele de monitorizare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii – şi cu autorităţile din ţările beneficiare, cu scopul de a spori eficacitatea SGP şi de a asigura progresul simultan al schimburilor comerciale şi al valorilor.

UE importă de două ori mai mult din țările subdezvoltate

Sectorul industrial al UE reprezintă un partener important în procesul de concretizare a dezvoltării durabile, prin investiţiile şi producţia realizate în ţările SGP şi prin faptul că se aprovizionează din aceste state, precum şi prin asigurarea respectării standardelor internaţionale în domeniul muncii şi al mediului.

“Graţie preferinţelor noastre comerciale, UE importă de două ori mai mult din ţările cel mai puţin dezvoltate decât importă restul lumii. Acest instrument caracteristic al politicii comerciale a UE generează milioane de locuri de muncă în ţările cele mai sărace ale lumii şi stimulează statele să pună în aplicare convenţiile internaţionale privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor, buna guvernanţă şi mediul”, a declarat comisarul pentru comerţ, Phil Hogan.

La rândul său, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate şi vicepreşedintele Comisiei Europene, Josep Borrell, a afirmat: “Comerţul reprezintă unul dintre instrumentele esenţiale de care dispune UE pentru a aborda, a sprijini şi a îmbunătăţi drepturile omului, drepturile lucrătorilor şi buna guvernanţă, care constituie pilonii dezvoltării durabile, în întreaga lume. Prin intermediul sistemului generalizat de preferinţe al UE, sprijinim creşterea economică şi progresul durabil din ţările în curs de dezvoltare, inclusiv în ceea ce priveşte acţiunile climatice. Tarifele noastre comerciale preferenţiale contribuie la ieşirea din sărăcie a mii de persoane, la reducerea inegalităţilor şi la impulsionarea creşterii economice”.