Acordul de împrumut constă în alocarea de asistenţă financiară pe termen mediu, de tip preventiv, în valoare de până la 1,4 miliarde de euro în cadrul facilităţii privind Balanţa de Plăţi, complementar sprijinului acordat de FMI prin intermediul noului Acord Stand-by în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro, acord considerat tot de natură preventivă de autorităţile române.

Prin programul agreat în cadrul noului pachet de asistenţă financiară de tip preventiv suma totală a împrumutului poate fi disponibilizată, dar România va putea solicita activarea şi tragerea sumelor numai în cazul unei deteriorări neprevăzute a pieţei din punct de vedere al situaţiei economice şi/sau financiare, cauzată de factori care nu intră sub controlul autorităţilor.

În cadrul noului pachet de asistenţă financiară de tip preventiv încheiat cu UE, România şi-a luat angajamentul să implementeze un program complex de politici economice concentrat pe măsuri de reformă structurală şi pe redresarea şi majorarea potenţialului de creştere al economiei româneşti.

Astfel, programul va asigura continuarea consolidării fiscale, reforma administraţiei fiscale, îmbunătăţirea managementului şi controlului finanţelor publice, precum şi asigurarea stabilităţii externe, monetare şi financiare şi reforma pieţei financiare.
În ansamblul său, acesta urmăreşte: încetarea situaţiei de deficit excesiv până în 2012; îmbunătăţirea potenţialului de creştere şi scăderea probabilităţii de apariţie în viitor a unor noi dezechilibre structurale excesive în economia românească.
 
În cadrul ultimei evaluări a programului de asistenţă financiară multilaterală derulat pe perioada 2009 – 2011 ce a avut loc cu ocazia misiunii comune a Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale şi Comisiei Europene din perioada 25 ianuarie – 08 februarie 2011 s-a formulat propunerea ca, odată cu încheierea programului curent, CE să analizeze solicitarea adresată de România de alocare a unei asistenţe financiare pe termen mediu de tip preventiv în valoare de până la 1,4 miliarde euro în cadrul facilităţii privind Balanţa de Plăţi (BP), complementar sprijinului acordat de FMI prin intermediul noului Acord Stand-by (SBA), în valoare de 3,090 miliarde DST (aproximativ 3,5 miliarde euro), aprobat pe data de 25 martie 2011.