Mai întâi, Itochu, care a semnat memorandumul prin intermediul responsabilul pentru proiecte energetice Masahiro Imai, va realiza un studiu de fezabilitate(termen – limită martie 2019), finanțat de Guvernul Japoniei, care are ca scop să arate dacă reprezintă o oportunitate folosirea energiei verzi în toate spitalele din Capitală. Din ce spune Firea, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei, acesta ar fi planul: ca toate spitalele din subordinea PMB: să devină autonome energetic folosind doar surse curate, mini-centrale în cogenerare care să ardă deșeuri și panouri fotovoltaice . Banii vor veni din bugetul Primăriei, centralele și panourile solare pe care japonezii le vor instala vor fi operate intern. Itochu va asigura, contra-cost, firește, și pregătirea personalului spitalicesc care va utiliza instalațiile. Cel puțin așa s-a exprimat Imai.

” Toate spitalele din Capitală, nu doar cele administrate de primărie, utilizează, în acest moment, instalații și echipamente învechite pentru producerea energiei termice, a apei curente, dar și a energiei electrice, de aceea ne dorim, ca, în cel mai scurt timp, să putem implementa acest proiect, prin care obținem nu doar randamente energetice mai bune, cu cheltuieli mai mici, dar contribuim și la reducerea poluării. Bucureștiul devine, astfel, un model de bune practici pentru toate orașele din România”, spune Firea.

Programul „Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” presupune realizarea și implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru ca unitățile medicale, aflate în administrarea Municipiului București, prin ASSMB, să devină autonome și eficiente din punct de vedere energetic.

Concret, se prevede introducerea cogenerării în centralele termice, instalarea de sisteme cu panouri solare pentru prepararea apei calde menajere și încălzirii, utilizarea centralelor termice de încălzire pe biomasă, precum și a panourilor fotovoltaice. Compania Municipală Energetică București S.A., parte a Holdingului Municipal, va asigura punerea în practică a proiectului prin reabilitarea rețelelor termice, retehnologizarea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor de producere a energiei termice din spitale, conform Studiului de Fezabilitate ce va fi realizat de Itochu Corporation și finanțat de Guvernul Japoniei.

 

După recepția studiului de fezabilitate, din primăvara lui 2019, PMB va identifica soluțiile de finanțare și va demara de îndată procedurile pentru implementarea proiectului, conform soluțiilor tehnice rezultate din acest studiu”, mai spun reprezentanții Primăriei.

Ce este și ce știe să facă Itochu

Proiectul “Energie Verde in spitale” este cel de-al doilea proiect pe care Primăria Capitalei îl derulează în parteneriat cu Itochu Corporation. Anul trecut s-a semnat realizarea studiului de fezabilitate pentru introducerea în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică București (SACET) a unor tehnologii de vârf la nivel mondial de producere eficientă a energiei termice, necesare încălzirii și alimentării cu apă caldă menajeră a populației Capitalei.

Compania Itochu a finalizat și predat primăriei studiul de fezabilitate, care presupune, printre altele, construirea a două centrale electrotermice în cogenerare, de înaltă eficiență, în zonele Titan și Aviației, dar și modernizarea CET-urilor operate în prezent de Elcen.

Itochu Corporation a fost înființată în anul 1858 și este unul dintre cele mai mari grupuri comercial-industriale ale Japoniei, cu o cifră anuală de afaceri de peste 45 miliarde de dolari, având peste 90.000 de angajați și desfășurând operațiuni în mai mult de 120 de țări din toate zonele lumii. Firma este activă în România încă din anii ’70 și s-a implicat activ în proiecte de modernizări industriale sub finanțare japoneză, dar mai ales în reabilitarea termocentralelor București Sud, Brăila, Mintia, Iași și Suceava, dar și la realizarea noului grup energetic de 150 MW din CET Paroșeni. Au mai executat și modernizarea – extinderea Stației Electrice 400/220 kV de la Brazi Vest (GIS), contribuind și la extinderea rețelei de fibra optică operată de Transelectrica SA.