Sectorul 3 și Direcția Generală de Informații Apărării prin Direcția de Contrainformații și Securitate Militară (UM 02605 București) din cadrul Ministerului Apărării au un protocol prin care ofițerii de contrainformații ai armatei au acces la toate camerele de luat vederi și sector.

Amenințările interne și externe, militare și nonmilitare

Articolul 1 al Protocolului, aprobat de Consiliul local al sectorului 3 prin Hotărârea nr. 447 din 28 septembrie 2017, spune:

„Se aprobă protocolul de cooperare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Informații a Apărării -Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Contrainformații și Securitate Militară (UJM. 02605 București) cu scopul creării cadrului de cooperare între părți în vederea obținerii, prelucrării, stocării și valorificării informațiilor și datelor obținute prin intermediul sistemelor de supraveghere video referitoare la factorii de risc și amenințările interne și externe, militare și nonmilitare, care pot afecta securitatea națională în domeniul militar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

În Expunerea de motive se arată:

Viața oamenilor – individual sau colectiv, în orice formă de organizare (familie, comunitate, stat) – este influențată în mod fundamental de mediul de securitate.

Secolul XXI a debutat violent, prin acte teroriste și alte acțiuni criminale asemănătoare, fără precedent, desfășurate în întreaga lume. Acestea au marcat o nouă evoluție în plan politic, pe întreaga planetă, declanșând un proces de transformare profundă a mediului de securitate și generând consecințe ce afectează, pe termen lung și în profunzime, comunitatea internațională.

în acest context, securitatea se bazează atât pe capacitatea de reacție și adaptare, cât și pe capacitatea de anticipare și de acțiune pro-activă.

Trebuie să fim conștienți de faptul că România traversează o perioadă în care multiple riscuri, amenințări și vulnerabilități se intersectează uneori, iar alteori se suprapun, generând efecte imprevizibile nu doar la nivel național sau regional, ci și global, iar cetățenii români pot fi afectați de consecințele acestora.

Astfel, Strategia națională de apărare a țării răspunde nevoii și obligației de protecție legitimă împotriva riscurilor și amenințărilor ce pun în pericol drepturile și libertățile fundamentale ale omului, precum și bazele existenței statului român, și vizează, cu prioritate, domeniile și activitățile consacrate stării de legalitate, siguranței cetățeanului, securității publice șî apărării naționale.

Prin obiectivele și conținutul său, Strategia se referă la apărarea țării și securitatea națională în ansamblu.

Menținerii unui climat de securitate optim pentru cetățenii Sectorului 3 șl nu numai, reprezintă o prioritate pentru Sectorul 3 al municipiului București.

în acest context, pentru cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale, în vederea îndeplinirii misiunilor și atribuțiilor specifice, prin adresa nr. KX149/31.05.2017, înregistrată ia Cabinet Primar cu nr. 45110/31.05.2017 (anexată prezentului raport), Ministerul Apărării naționale a solicitat accesul structurii sale abilitate, respectiv Direcția Contrainformații și Securitate Militară (U,M. 02605 București), la datele oferite de sistemele de supraveghere video deținute de Sectorul 3 al Municipiului București.

Astfel, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect semnarea unui protocol de coooperare între Primăria Sectorului 3 și Direcția Generală de Informații a Apărării – Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Conțrainformații și Securitate Militară {U.M. 02605 BucureștiJ-structură desemnată de M.A.N. ca fiind abilitată pentru organizarea șî coordonarea activității de punere în aplicare a prevederilor protocolului”.

Generalul Hăpău, omul lui Gabriel Oprea

Protocolul este semnat din partea Armatei de generalul Marian Hăpău, Directorul general al Direcției de Informații a Apărării.

Prin ordin al ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa, începand cu data de 13 februarie, generalul-maior Marian Hăpău a fost numit director general al Directiei Generale de Informații a Apărării. Generalul-maior Marian Hăpău a preluat functia de la generalul-locotenent Ilie Botos.

Despre Marian Hăpău presa a scris că a pus Direcția de Informații la dispoziția fostului ministru și vicepremier Gabriel Oprea.