Începând cu data de 25 iunie 2024, elevii claselor a VIII-a din România vor susține primul examen important din viața lor: Evaluarea Națională 2024. Este esențial ca atât elevii, cât și părinții să cunoască regulile din sălile de examen, ce este permis, ce este interzis și care sunt consecințele încălcării regulamentului.

Regulile din sălile de examen la Evaluarea Națională 2024

Distribuirea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică la nivelul centrului de examen. Este strict interzis ca participanții să aducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare.

Aceste obiecte trebuie depozitate într-o sală desemnată de comisia de examen. Refuzul de a depozita obiectele va duce la neacceptarea candidatului în examen, se arată în regulamentul publicat pe Edu.ro, site-ul Ministerului Educaţiei.

examen elevi
SURSA FOTO: Dreamstime

Candidaților le este interzis să aibă asupra lor, în sălile de examen, materiale și dispozitive care pot fi folosite pentru rezolvarea subiectelor sau comunicare, inclusiv:

  • Manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe, însemnări, rezumate, ciorne, lucrări ale altor candidați.
  • Dispozitive electronice: telefoane mobile, căști audio, dispozitive IoT, calculatoare, dispozitive de comunicare sau conectare la internet.

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale pentru copiat sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne sau notițe.

Încălcarea acestor reguli va fi considerată fraudă sau tentativă de fraudă și va atrage eliminarea din examen și acordarea notei 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Consecințele încălcării regulilor. Anunțul Edu.ro

Sălile de examen, sălile de instruire a comisiilor, sălile de descărcare și multiplicare a subiectelor și sălile de evaluare și depozitare a lucrărilor vor fi supravegheate video și audio. Comisiile vor verifica înregistrările prin sondaj, iar în cazul constatării unor nereguli, frauda va fi sancționată conform regulamentului.

Candidații care încalcă regulile de examen la Evaluarea Națională 2024 vor fi eliminați și vor primi nota 1. Aceasta se aplică indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu și indiferent de cine le-a introdus. Înainte de începerea probelor, asistenții vor prezenta prevederile metodologice și vor solicita predarea tuturor materialelor interzise.

În situații obiective neimputabile candidaților, timpul destinat redactării poate fi prelungit cu cel mult o oră. Candidații pot părăsi sala de examen după o oră de la începerea probei, fără a primi subiectele.

Calendarul Examenelor

11-14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională 2024

14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

25 iunie 2024: Limba și literatura română – probă scrisă

27 iunie 2024: Matematică – probă scrisă

28 iunie 2024: Limba și literatura maternă – probă scrisă

3 iulie 2024 (până la ora 14.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00) și 4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00): Depunerea contestațiilor

4 – 9 iulie 2024: Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor