Conform unei inițiative legislative, adoptată tacit de Senat, se introduce obligativitatea transportului ecologic pentru taxiuri și obligativitatea ca 80% din mașinile instituțiilor de stat să fie „verzi”. Proiectul a fost inițiat de parlamentari de la PSD și UDMR și ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025. În acest moment inițiativa legislativă va merge la Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

„Având în vedere faptul că tehnologiile au avansat şi preţurile de cost atât în ceea ce priveşte producţia de motoare, cât şi pentru achizjţia de autovehicule de către populaţie s-au redus, jar gradul de poluare în oraşe e tot mai mare, se impune o măsură care să se adreseze tuturor deţinătorilor de autovehicule care îi desfăşoară activitatea în oraşe. Prevederile prezentei legi sunt complementare Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic şi extinde măsurile de protecţie a mediului. (…) Industria auto la nivel mondial este orientată spre tehnologii verzi, marii producători din industria auto au anunţat deja faptul că marea majoritate a producţiei lor se va axa pe motorizări verzi, precum şi pentru a mării procentul impus cu privire la achiziţia de autovehicule verzi se impune o modificare a legii în acest sens”, se arată în expunerea de motive.

Prevederile acestui proiect legislativ

Art.1

Autovehiculele cu propulsie electrică, hibridă, pe bază de hidrogen, gaz natural comprimat, sau gaz petrolier lichefiat, precum şi alte propulsoare ce îndeplinesc condițiile tehnice şi de poluare asemănătoare cu acestea, ce vor fi introduse, nominalizate şi autorizate prin Hotărâre de Guvern, sunt denumite în continuare autovehicule verzi.

Art.2

(1) Începând cu 1 ianuarie 2025, autovehiculele ce prestează servicii de transport persoane, inclusiv cele care efectuează transport în regim de taxi, Uber, Clever, etc., precum şi autoutilitarele, autoturismele şi autocamioanele cu masa totală sub 7,5 tone care efectuează distribuție/transport de mărfuri în interiorul oraşelor trebuie să fie autovehicule verzi.

(2) Se permite utilizarea autovehiculelor de transport cu motoare diesel sau benzină, exclusiv pentru intervenții în situații de forță majoră şi transport de persoane ocazional, sau care tranzitează orașul.

Art. 3 Pentru transportul interjudețean și județean de persoane, public sau privat, inclusiv pentru efectuarea curselor pentru serviciu (navetă), local sau județean/interjudețean, persoanele fizice sau juridice vor putea deține licențele de transport numai în condițiile în care parcul total de autovehicule deținut de transportator (persoana juridică sau fizică ce efectuează transportul de persoane), conține autovehicule verzi într-un procent de minim 80% din flota necesară desfăşurării activității, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Art. 4 Toate persoanele juridice cu capital majoritar de stat şi instituțiile publice din România, vor deține în parcul propriu, minim 80% autovehicule verzi începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Art.5

(1) Guvernul va întreprinde toate măsurile necesare pentru autorizarea autovehiculelor verzi, amenajarea stațiilor de alimentare şi asigurarea programelor cu finanțare din fonduri europene şi din Fondul de mediu, pentru reducerea poluării.

(2) Guvernul va asigura condițiile necesare pentru autorizarea tuturor instalațiilor necesare de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat – ISCIR şi Autoritatea Națională de Reglementare în Energie – ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale, distribuitorii de carburanți, de energie electrica şi gaze, gările, autogările, aeroporturile, administratorii infrastructurii rutiere sau concesionari ai acestora, vor fi beneficiari eligibili pentru accesarea programelor Cu finanţare din fonduri europene și de la Fondul de Mediu.

Art. 6

(1) Ministerul Tansporturilor Infrastructurii şi Comunicațiilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi Ministerul Fondurilor Europene vor pune în aplicare prevederile prezentei legi

(2) Se interezic derogări de orice fel de la prevederile prezentei legi