Una dintre cele mai controversate prevederi ale legii vizează amendarea celor care refuză să se legitimeze în fața polițiștilor. Opoziția s-a împotrivit acestei măsuri, susținând că polițiștii vor putea comite abuzuri la adresa cetățenilor.

Cei de la USR au fost de părere că actul normativ conține „numeroase prevederi nocive”.

Printre amendamentele acceptate de deputați se numără și cel referitor la contravenția acordată celor care nu se legitimează în fața poliției.

Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: „refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Forma aflată în vigoare este: „refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penalăsau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu”.

În același timp, este modificată și legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.

La articolul 31 alineatul (1), după litera 1) se introduce o nouă prevedere la atribuțiile polițiștilor: „să interzică temporar, pătrunderea într-un spațiu delimitat, marcat sau să pe care l-a indicat, într-un imobil sau mijloc de transport, ori să dispună evacaurea temporară din acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa vieții, sănătății, sau integrității coporale a sa ori a altor pesoane”.

Legea urmează să ajungă la președintele României, pentru promulgare.