Așadar, polițiștii vor fi obligați să menţioneze în actele de constatare şi să înregistreze foto şi video existenţa ori inexistenţa modului de semnalizare rutieră şi calitatea acesteia.

Proiectul prevede noi obligații pentru polițiștii din România

Regulă este prevăzută într-un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor, care este for decizional. Proiectul de lege modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002.

Scopul este armonizarea reglementărilor naţionale cu cele europene în materia gestionării semnalizării rutiere.

Potrivit noilor reglementări, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competenţelor ce îi revin, au obligaţia să asigure instalarea, întreţinerea şi verificarea semnalizării rutiere, în conformitate cu standardele în vigoare, să instaleze indicatoare rutiere şi alte mijloace de semnalizare rutieră sau dispozitive speciale pe drumurile publice din localitatea aflată în zona de administrare, inclusiv cele de intrare şi ieşire cu aceste semnificaţii şi să aplice/instaleze, să întreţină şi să verifice calitatea mijloacelor de semnalizare rutiere, în conformitate cu standardele în vigoare.

Actul prevede și că administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje rutiere rezonatoare transversale sau alte dispozitive de calmare a traficului.

„Administratorul drumului public, conform competenţelor ce îi revin, cu avizul Poliţiei rutiere, este obligat să aplice marcaje rutiere rezonatoare transversale sau alte dispozitive de calmare a traficului, înainte de intrarea în localitate, de trecerea pentru pietoni şi de trecerea la nivel cu o cale ferată, marcaje rutiere rezonatoare longitudinale, precum şi marcaje pentru zone cu risc crescut de accidente, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare”, prevede actul normativ.

Proiectul stabilește o altă regulă. Mai precis, administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat „să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol sau lucrare aflate pe platforma drumului, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, conform reglementărilor tehnice specifice semnalizării temporare şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestora”.

Proiectul prevede mai multe reguli pentru administratorul drumului public

O altă regulă arată că administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să ia toate măsurile de înlăturare a indicatoarelor şi mijloacelor de semnalizare rutieră temporară la finalizarea lucrărilor. Astfel, nu va fi stânjenită sau pusă în pericol siguranţa circulaţiei.

Autorităţile publice locale sunt obligate și să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul Poliţiei rutiere şi în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.

Potrivit proiectului, mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează conform standardelor şi reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Astfel, pot fi observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.

politie, politisti, amenzi, trafic
SURSA FOTO: Dreamstime

Sunt prevăzute mai multe reguli pentru anumite autovehicule

Mai mult, sunt prevăzute mai multe reguli pentru anumite autovehicule. Potrivit proiectului, autovehiculele care efectuează transport rutier agabaritic, cele de însoţire a acestora, precum şi cele care transportă mărfuri şi/sau deşeuri periculoase trebuie să aibă montate sau să fie dotate cu echipamentele specifice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, iar conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.

În cazul accidentelor de circulaţie din care a rezultat decesul sau, după caz, vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, poliţistul învestit cu cercetarea la locul faptei este obligat:

  • să menţioneze în actele de constatare existenţa ori inexistenţa modului de semnalizare rutieră şi calitatea acesteia;
  • să înregistreze prin foto şi video existenţa sau inexistenţa semnalizării rutiere ori vicii ale acesteia.

Este prevăzută o altă regulă în cazul accidentelor din care au rezultat numai pagube materiale. În astfel de situații, obligaţiile se îndeplinesc de poliţistul învestit cu soluţionarea acestuia, numai dacă cel puţin una dintre persoanele implicate solicită constatarea inexistenţei semnalizării ori vicii ale acesteia.