Se vorbește din ce în ce mai mult despre declanșarea unei noi crize economice și financiare la nivel mondial. Factorii care ar contribui decisiv la aceasta ar fi scăderea dramatică a prețului petrolului, încetinuirea ritmului de crșetere a economiei chineze și devalorizarea competitivă. Ultimul Forum Davos și-a axat în bună parte tematica pe problematica unei viitoare crize, preluând accentele apocaliptice ale dezbaterilor începute încă din a doua parte a anului trecut pe ideea iminenței unei noi crize încă din a doua jumătatate a anului 2016.

   Deși nu mai este de bon ton să se citeze din lucrările lui Karl Marx, trebuie totuși remarcat că ideile marxiste sunt preluate ” pe tăcute” și reevaluate în opinii ce se autointitulează neoliberale sau de orice altă orientare. Un exemplu relevant este celebra lucrare a lui Thomas Piketty ” Capitalismul secolului XXI” care preia ideea rolului inegalităților în apariția contradicțiilor, schimbând doar soluția lui Marx de atenuare a luptei de clasă prin revoluția proletară cu implementarea unui impozit global. Observ și în cadrul opiniilor despre criză o preluare nedeclarată a ideii ciclului economic formulată de către Marx, conform căreia criza este doar o fază a unui ciclu cu patru stadii diferite : criza, depresiunea, înviorarea și avântul. Un reprezentant al acestei preluări este însăși prorocul macroeconomic Nouriel Roubini.

CITEŞTE ŞI 2008 vs 2016. Cât de vulnerabili suntem în faţa unei crize globale?

CITEŞTE ŞI Cine plătește oalele sparte din economie?

CITEŞTE ŞI Criza 2.0 Cât de reale ar putea fi îngrijorările

CITEŞTE ŞI Statele se împrumută, oamenii plătesc

  Este foarte probabil că anul 2016 va aduce condițiile unei noi perioade nefaste, pe care o putem numi criză, dar admițând o abordare ciclică vom putea considera această perioadă ca fiind temporară, adică atâta timp cât se vor menține condițiile negative specifice acestei perioade (menționate mai sus), fiind liberi să sperăm că dacă aceste condiții vor dispărea, economia se va relansa pe principiul ”criza vine, criza pleacă, criza revine, etc, etc, etc”.

 Există însă și un alt mod de abordare pe care nu avem dreptul să-l subestimăm. Este punctul de vedere conform căruia nu se poate vorbi de ”criză ciclică” ci de intrarea economiei mondiale într-o stare de ”decadență” (în sens de declin, decădere, regres)  generată de epuizarea capacității modelului actual de dezvoltare economică  de a mai eficientiza factorii de producție (muncă, resurse naturale, capital). Este o stare generalizată și pe termen lung care nu poate fi atenuată decât prin schimbarea modelului actual de dezvoltare.

 O foarte recentă lucrare, devenită best seller, ( Robert J Gordon : ”The Rise and Fall of American Growth” Princeton University Press, Jan/2016) arată cum se poate explica intrarea în stare de decadență a economiei, precizând că termen lung economia mondială se va afla într-un declin gradual. Criza, în sensul ei ciclic, va deveni un fenomen permanent cu efecte de amploare diferită de la o zonă economică la alta dar omniprezent în spațiul economic mondial. Este o teorie terifiantă, negând practic posibilitatea revenirii pe termen lung la ratele de creștere economică dinainte de perioada 2000-2005.  Un argument este acela al trendului pe termen lung de degradare a indicelui productivității globale a factorilor de producție, explicat prin trendul de scădere a potențialului progresului tehnic de valorificare din ce în ce mai efcientă a factorilor de producție.

Care sunt argumentele acestei teorii ?

  Un argument este acela al trendului pe termen lung de degradare a indicelui productivității globale a factorilor de producție, explicat prin trendul, de asemenea pe termen lung, de scădere a potențialului progresului tehnic de valorificare din ce în ce mai efcientă a factorilor de producție. Un autor francez , adept al acestei teorii

(Patrick Artus), arată în sprijinul demonstrației că ”smartphone-ul sau tableta au schimbat radical modul nostru de viață dar nu au influențat, din punct de vedere statistic, cu nimic indicele productivității globale”. Concluzia este clară în analizele susținătorilor ”decadenței”: cea de a treia revoluție industrială a avut efecte mult mai mici asupra productivității globale în comparație cu prima și cea de a doua fază a revoluției industriale. Această situație ar bloca creșterea economică  a unor țări ca Germania, Franța, Italia, SUA  sau Marea Britanie la doar 0% pentru viitorii 20-25 de ani.

  Alt argument este acela al efectelor perverse pe care procesul prelungit de reducere a gradului de îndatorare le are asupra creșterii economice. Înainte de perioada 2000-2005, băncile au acordat o masă supradimensionată de credite  pentru investiții care au condus la apariția bulelor imobiliare, bursiere sau financiare care, inevitabil au explodat marcând momentul subprime.În acstel de condiții, apare necesitatea unui proces de reducere a gradului de îndatorare care este îndelungat și reduce considerabil potențialul investițional. Analiștii în cauză argumentează și prin referiri istorice (1929-1933) susținând că în fazele prelungite de reducere a gradului de îndatorare sunt imposibil de evitat fenomenele de stagnare economică.

 Un alt argument este acela al ” necesității vitale” pe o perioadă îndelungată de a investi în politici de mediu și climă la nivel gobal . Acestea sunt considerate investiții vitale pentru umanitate dar nerentabile pe termen scurt. Efectele lor apar în timp, pot crea locuri de muncă dar reduc sau chiar limitează creșterea economiei reale, accentuând trendul descrescător. Problematica COP21 este prezentată ca un argument de ultimă oră.

  Explicația crizei poate fi ciclică sau de orice alt fel dar, indiferent de acestea, ea există și va apare aproape sigur în a doua jumătate a lui 2016 și în România.

  Omului de rând îi va fi indiferentă explicația dar nu-i vor fi indiferente efectele crizei asupra vieții sale. Pentru decidenții politici, situația este însă diferită. Ei ar trebui să fie atenți și la explicații căci numai așa ar putea înțelege ce au de făcut.