Veniturile au totalizat, în perioada menţionată, 54,075 miliarde euro, în scădere cu 3,761 miliarde euro (6,5%) faţă de perioada similară din 2013. Această scădere a fost cauzată cu precădere de reducerea veniturilor din vânzarea şi transportul de electricitate, ca urmare a diminuării volumelor de energie produsă şi vândută, precum şi evoluţiei nefavorabile a valorilor medii ale cursului de schimb în euro pentru monedele locale din diferitele ţări în care grupul este activ (în special Rusia şi ţările din America Latină).

Veniturile pe primele nouă luni ale anului includ, de asemenea, ajustarea preţului de vânzare (82 milioane de euro) pentru operaţiunile Arctic Rusia, vândute la sfârşitul anului 2013, şi ajustarea la valoarea actuală a activelor nete deţinute de mai multe companii în perioada ce a urmat cedării sau achiziţionării participaţiilor majoritare la aceste companii.

În perioada de raportare, EBITDA a fost de 11,608 miliarde euro, în scădere cu 358 milioane de euro (3%) faţă de primele nouă luni ale anului 2013.

Bilanţul contabil consolidat la 30 septembrie 2014 ilustrează capitalul net angajat – inclusiv active nete în vederea vânzării de 113 milioane de euro (221 milioane de euro la 31 decembrie 2013) – de 97,421 miliarde euro (92,538 miliarde euro la 31 decembrie 2013). Acesta este finanţat de capitalul acţionarilor atribuibil acţionarilor companiei-mamă şi participaţii minoritare de 52,843 miliarde euro (52,832 miliarde euro la 31 decembrie 2013) şi datorii financiare nete de 44,578 miliarde euro (39,706 miliarde euro la 31 decembrie 2013).

Datoria financiară netă a crescut cu 4,872 miliarde euro comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2013. În mod special, impactul pozitiv al performanţei operaţiunilor curente a fost mai mult decât compensat de cerinţele financiare referitoare la plata dividendelor şi de investiţiile din perioada respectivă, precum şi de impactul negativ al diferenţelor de curs valutar, asociat în principal datoriilor pe termen mediu şi lung în alte monede decât euro. Excluzând aceste efecte ale cursului de schimb, datoria financiară netă la 30 septembrie 2014 ar fi fost de 43,275 miliarde euro. La 30 septembrie 2014, raportul datorii/capital era de 0,84, comparativ cu 0,75, înregistrat la finalul anului 2013.

Numărul de angajaţi la data de 30 septembrie 2014 a fost de 71.333 (70.342 la 31 decembrie 2013). Creşterea forţei de muncă în primele nouă luni ale anului 2014 de 991 reflectă balanţa între numărul de noi angajări şi contracte de muncă încheiate (+895) şi impactul schimbării în scopul consolidării (+96).

SURSA: Agerpres