Profitul după plata taxelor şi impozitelor (EBIDTA) a fost, în T1 din 2014, de 222 milioane lei la nivel consolidat, în comparaţie cu 180 milioane lei, în primele trei luni din 2013.

La 31 decembrie 2013, compania a afişat un profit net consolidat, cu excepţia participaţiilor minoritare, în valoare de 243 milioane lei, la venituri de aproximativ 5,2 miliarde lei.

Grupul Electrica, lider în distribuţia şi furnizarea de electricitate în România, a fost recent reorganizat, iar ca urmare a acestui proces, participaţiile minoritare ale Grupului au fost transferate către o societate nou-înfiinţată în scopul administrării acestor active, la care statul este acţionar unic.

Segmentul de distribuţie al Electrica este reprezentat de Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A., Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A. şi compania de servicii energetice Electrica Serv S.A. şi este limitat din punct de vedere geografic la regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord şi Transilvania Sud.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie /ANRE/, în 2013 Grupul a distribuit 16,1 TWh de energie electrică, reprezentând 39% din cantitatea de electricitate distribuită în România, către aproximativ 3,6 milioane de utilizatori.    Tot anul trecut, compania a furnizat 9,7 TWh de energie electrică, reprezentând 22,1% din cantitatea de energie electrică furnizată în România, către aproximativ 3,56 milioane de consumatori finali.        Grupul operează în zone foarte populate şi industrializate din România. La 31 martie 2014, Electrica opera o reţea de distribuţie de 8.389 km de linii de înaltă tensiune, 45.643 km de linii de medie tensiune şi 134.834 km de linii de joasă tensiune.

r,R� aap�$ �� -un comunicat al instituţiei.

 

'Departamentul pentru Energie consideră că în privinţa consumatorilor noncasnici şi în baza datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) s-a realizat convergenţă de preţuri între preţul intern şi cel de import, agreată de statul român cu instituţiile financiare internaţionale. În consecinţă, pentru consumatorii noncasnici, nu credem că se mai impune nicio mărire de tarife aferentă calendarului stabilit', spun oficialii Departamentului.

'Pentru dinamizarea pieţei şi creşterea transparenţei, Departamentul pentru Energie propune pentru o perioadă determinată, între 1 iulie 2014 şi 31 decembrie 2018, ca producătorii de gaze naturale să fie obligaţi să tranzacţioneze transparent, nediscriminatoriu şi centralizat un volum de gaze naturale, ce va fi stabilit de către ANRE. Această obligaţie va fi aplicată, în perioada 1 martie 2015 – 31 decembrie 2018, şi furnizorilor de gaze naturale, atât pentru gazele naturale din intern, cât şi pentru cele din import. Departamentul pentru Energie consideră că măsurile adoptate vor contribui la o mai bună funcţionare a pieţei de gaze naturale din România, cu beneficii pentru toţi operatorii implicaţi, dar şi pentru consumatori', se mai arată în comunicat.

AGERPRES