Potrivit celor mai recente date publicate de INS, câştigul salarial mediu brut a fost de 5091 lei în luna iulie 2019, cu 36 lei (-0,7%) mai mic decât în luna precedentă. Cât despre câştigul salarial mediu net, acesta a fost de 3119 lei in luna iulie, în scădere faţă de luna precedentă cu 23 lei (-0,7%). Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,2%.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (7144 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1823 lei).

Următoarele cele mai mari câştiguri salariale medii nete, după cele din activităţile de servicii informatice, s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (5814 lei), informaţii şi comunicaţii (5772 lei), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (5716 lei) şi intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii (5541 lei).

În luna iulie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte  fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale  medii nete au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 22,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior
  • între 6,0% şi 8,5%  în alte activităţi extractive, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea altor mijloace de transport, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii)
  • între 3,0% şi 5,5% în repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, transporturi pe apă, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor din tutun, tăbăcirea  şi  finisarea  pieilor  (inclusiv  fabricarea  articolelor  de  voiaj  şi  marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor)

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2019 au fost determinate de acordarea în  lunile precedente de premii ocazionale (premii trimestriale, anuale, al 13-lea salariu ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările în unele activităţi economice, de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 29,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
  • între 5,5% şi 9,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de editare, captarea, tratarea şi distribuţia apei, tranzacţii imobiliare
  • între 3,0%  şi 5,0% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de  difuzare şi transmitere de programe), activităţi de spectacole,  culturale  şi recreative.

În sectorul  bugetar s-au  înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net ca urmare a acordării în luna precedentă a biletelor de valoare (tichete de vacanţă), astfel: învăţământ (-13,0%, inclusiv reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), administraţie publică (-2,0%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (-1,1%).