Cu adâncă durere şi profund regret, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti anunţă plecarea dintre noi a academicianului Alexandru Surdu, născut pe 24 februarie 1938, la Braşov.

Academicianul Alexandru Surdu a fost unul dintre cele mai importante nume ale filosofiei româneşti contemporane, un autor de marcă în domeniu, un savant al culturii noastre, un mare cărturar umanist, cu o solidă cultură clasică şi modernă, de anvergură europeană, un editor de prestigiu (editor al marilor autori ai filosofiei româneşti, cel mai important editor al operei lui Titu Maiorescu), un cercetător de elită şi un mare Profesor.

”Autorul unei opere prodigioase”

A fost vicepreşedinte al Academiei Române, Preşedintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a acesteia şi Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei.

Este autorul unei opere prodigioase, alcătuită din scrieri fundamentale, între care se numără: „Logică clasică şi logică matematică” (1971), „Elemente de logică intuiţionistă” (1976), „Actualitatea relaţiei gândire-limbaj. Teoria formelor prejudicative” (1989), „Vocaţii filosofice româneşti” (1995), „Contribuţii româneşti în domeniul logicii în secolul XX” (1999), „Gândirea speculativă – Coordonate istorico-sistematice” (2000), „Filosofia modernă – Orientări fundamentale” (2002), „Filosofia contemporană” (2003), „Aristotelian Theory of Prejudicative Forms” (2006), „Filosofia pentadică I, Problema Transcendenţei” (2007), „Teoria formelor logico-clasice” (2008), „Cercetări logico-filosofice” (2009).

Pentru opera sa academică şi culturală, a primit o serie de premii şi distincţii importante, între care Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de cavaler, se arată în comunicatul de vineri al Universităţii Titu Maiorescu.

”A fost un mare patriot”

Academicianul Alexandru Surdu a fost profesor al Facultăţii de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, numărându-se printre fondatorii acesteia. Din această calitate, a iniţiat în domeniul gândirii şi culturii filosofice generaţii de studenţi de-a lungul a 30 de istorie ai Universităţii.

A fascinat pe tineri printr-o cultură fabuloasă, prin cuprinderea şi profunzimea cunoaşterii, prin spiritul reflexiv, prin deschiderea umanistă spre interpretarea şi înţelegerea lumii şi a existenţei.

Academicianul Alexandru Surdu a fost un mare patriot, profund ataşat de spiritul românesc, de sentimentul românesc al fiinţei, de valorile noastre identitare, de limba, cultura şi civilizaţia românească, ale căror valori le-a promovat în întreaga sa operă şi pe care le-a cultivat celor tineri.

I-a admirat şi preţuit pe Eminescu, Titu Maiorescu, Blaga, Motru, Noica, pe toţi marii gânditori ai culturii noastre, pe care i-a promovat în opere de mare valoare ştiinţifică, contribuţii fundamentale la filosofia şi cultura românească.

”Un profesor respectat şi iubit de către studenţi”

A fost un profesor respectat şi iubit de către studenţi şi de întregul corp profesoral al Universităţii. Pentru Universitatea Titu Maiorescu, a fost un privilegiu şi o mare onoare de a-l fi avut în rândurile sale pe Marele Profesor şi Academician Alexandru Surdu, arată sursa citată.

Plecarea dintre noi a Academicianului Alexandru Surdu reprezintă o grea pierdere pentru cultura românească şi pentru Universitatea Titu Maiorescu. Universitatea îşi pierde prin plecarea Domniei Sale un fondator, un reper cultural şi spiritual, un simbol al academismului şi identităţii noastre, o personalitate de elită, un Mare Profesor şi Mentor!

Consiliul de Administraţie, Senatul Universităţii şi întreaga comunitate academică maioresciană transmit condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească şi să-l aşeze între cei Drepţi!