art. IX.3, se prevede promovarea Anexei administrative la Diploma, respectiv Diploma Supplement. In anul 2000, prin Ordin al ministrului (nr. 3659 din 20 aprilie) a fost chiar introdusa anexa administrativa la diploma, model unic european. In baza acestui ordin, orice absolvent poate solicita, gratuit, eliberarea Diplomei Supplement (in limba engleza). Deoarece fiecare universitate acreditata are la dispozitie acum modelul tipizat si instructiunile de completare, in Declaratia din 4 noiembrie 2003, semnata de catre rectori, se prevede generalizarea sistemului pana in anul 2005, ceea ce va obliga la o transparenta totala a continutului invatamantului superior. Transparenta in vederea recunoasterii academice si profesionale la nivel international presupune organizarea coerenta a procesului de invatamant pe baza creditelor transferabile. Procesul a inceput chiar din anul universitar 1998/1999 si viza utilizarea unui sistem analitic de evaluare a timpului si efortului necesar desfasurarii activitatilor componente de invatamant, astfel incat sa se poata realiza echivalarea planurilor si programelor de invatamant (respectiv a materiilor de studiu) din toate universitatile din tara cu cele din strainatate. S-au stabilit cateva reguli, dar sistemul a ramas in continuare in… constructie. Spre exemplu, s-a stabilit ca numarul maxim de puncte de credit transferabile in ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile de Studii) este stabilit de consiliul fiecarei facultati. In cazul in care studentul urmeaza perioade de studii in alte universitati sau facultati din tara, respectiv din strainatate, in conformitate cu reglementarile stabilite de catre fiecare consiliu profesoral, creditele obtinute vor fi recunoscute in facultatile de origine. Principiul este insa putin cunoscut si aplicat si mai putin. O alta regula, instituita prin HG. nr. 693/2003, defineste domeniul creditelor. In acest act normativ se prevede clar ca numarul total de credite asociat unui program de invatamant universitar este de 180, 240, 300 sau 360, corespunzator duratei studiilor, care este de trei, patru, cinci sau sase ani – la zi si cu un an mai mult la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta. Astfel, potrivit cadrului de reglementare, unui an de studiu la zi ii revine un numar mediu de 60 de credite. Dincolo de lege, insa, mare lucru nu s-a facut in acesti ani pentru perfectionarea planurilor de invatamant, in vederea compatibilizarii sistemului national de credite la nivel national. Cat priveste armonizarea lui cu sistemul european de credite transferabile (ECTS), proiectele au ramas in stadiul unui… vis frumos.