Matematica, o problemă la simulările examenelor de Evaluare Națională

În cadrul simulării examenelor de Evaluare Națională, mai puțin de jumătate dintre elevi au obținut note peste 5 la matematică. În același timp, aproape 74% au reușit să obțină note peste 5 la Limba Română.

Conform datelor oferite de Ministerul Educației vineri, la disciplina Matematică, doar 42,37% dintre elevi au obținut note de cel puțin 5. Mai precis, numărul notelor de 5 sau mai mari este de 69.347. Dintr-un total de 163.683 de elevi care au susținut proba. Dintre aceștia, 94.336 de elevi, reprezentând 57,63%, au obținut note între 1 și 4,99. În plus, 14,5% dintre elevi au obținut note între 5 și 5,99. În timp ce procentajul celor cu note între 6 și 6,99 este de 10,54%, iar cei cu note între 7 și 7,99 reprezintă 8,29% din total.

Numărul elevilor care au obținut note foarte bune la matematică este redus. Doar 6,33% au note între 8 și 8,99. Iar 2,65% au obținut note între 9 și 9,99. În plus, doar 0,06%, adică 91 de elevi, au obținut nota maximă, 10 la matematică.

La Limba Română a fost mai bine

În ceea ce privește Limba Română, procentul elevilor cu note peste 5 este semnificativ mai mare. Conform rezultatelor publicate de Ministerul Educației, 73,98% din cei 164.593 de elevi care au susținut proba au obținut note de cel puțin 5. Din aceștia, 14,08% au obținut note între 5 și 5,99, iar 16,99% au obținut note între 6 și 6,99.

În continuare, procentul elevilor cu note între 7 și 7,99 la Limba Română este de 19,07%. În timp ce 16,46% au note între 8 și 8,99. Doar 7,35% dintre elevi au obținut note peste 9, dar sub zece. Iar 0,03%, adică 44 de elevi, au reușit să obțină nota maximă.

Toți cei 9.841 de elevi care au susținut proba la limba maternă au primit note de promovare. Dintre aceștia, 22 au luat nota 10.

Au fost condiții similare examenului

Pentru prima dată, simularea examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în condiții similare cu cele de examen. Simularea a fost digitalizată, iar lucrările nu au mai fost corectate de profesorii din unitatea de învățământ. Ele au fost distribuite aleatoriu evaluatorilor din întreaga țară.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale, atunci când există o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrările sunt supuse recorectării de către alți doi evaluatori. Nota finală este obținută ca medie aritmetică a celor două note centrale, după eliminarea notelor extreme (cea mai mare și cea mai mică).

Statisticile ministerului relevant arată că la Limba Română au fost recorectate 11,39% dintre lucrări, adică 18.744 de lucrări, în timp ce la matematică procentul lucrărilor recorectate a fost de doar 0,25%, adică 406 lucrări recorectate. Din totalul lucrărilor susținute la limba maternă, 8% au necesitat recorectare, ceea ce înseamnă 789 de lucrări din totalul de 9.841.

Lucrările scrise ale elevilor care au susținut simularea evaluării naționale sunt păstrate în unitățile de învățământ unde elevii au susținut probele scrise. Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele pe care le predau, precum și la borderourile de evaluare corespunzătoare, pentru a discuta cu elevii în perioada următoare și pentru a identifica nevoile individuale ale fiecărui elev și a organiza activități remediale.

„În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educaţiei dispune pentru prima oară de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reuşită la fiecare dintre itemii administraţi. Aceasta va permite analize ulterioare referitoare la măsura în care sunt dezvoltate competenţele vizate prin evaluarea naţională.

La nivelul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se va efectua o analiză a răspunsurilor elevilor la fiecare item pentru a identifica gradul de dezvoltare a competenţelor acestora. (…)

Dat fiind faptul că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi, unităţile de învăţământ vor folosi datele rezultate la nivel de unitate, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor”, transmite Ministerul Educaţiei.

Simularea Evaluării Naționale a avut loc în acest an în 3.747 de centre de examen și a implicat 11.593 de profesori evaluatori pentru toate cele trei probe, alături de peste 12.000 de profesori asistenți.