În primele două luni din acest an, exporturile FOB au însumat 8.929,3 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9.922,8 milioane euro.

În luna februarie 2016, exporturile FOB au fost de 4.811,2 milioane euro, importurile CIF au fost de 5.422,4 milioane euro, rezultând un deficit de 611,2 milioane euro. Faţă de luna februarie 2015, exporturile din luna februarie 2016 au crescut cu 9,5%, iar importurile au crescut cu 13,4%.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în perioada 1.I-29.II 2016 a fost de 6801,0 milioane euro la expedieri şi de 7780,5 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,2% din total exporturi şi 78,4% din total importuri.

Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în perioada 1.I-29.II 2016 a fost de 2128,3 milioane euro la exporturi şi de 2142,3 milioane euro la importuri, reprezentând 23,8% din total exporturi şi 21,6% din total importuri.

În perioada 1.I-29.II 2016, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,0% la export şi 37,9% la import) şi alte produse  manufacturate) (33,2% la export şi respectiv 31,0% la import).

În perioada 1.I-29.II 2016, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,0% la export şi 37,9% la import) şi alte produse manufacturate) (33,2% la export şi respectiv 31,0% la import).