Potrivit datelor comunicate de MFP, execuția bugetului general consolidat pe cele șase luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un deficit de 3,85 miliarde de lei, respectiv 0,5% din PIB, față de deficitul programat pentru semestrul I de 1,9% din PIB.

În ceea ce privește venturile, MFP precizează că la bugetul consolidat acestea au fost în sumă totală de 108,4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 14,3% din PIB.
Ceea ce însă nu comunică reprezentanții Ministerului de Finanțe este că veniturile la bugetul consolidat au scăzut cu aproape 2% față de nivelul raportat în primul semestru al anului 2015. Conform datelor publice, anul trecut veniturile bugetului consolidat se ridicau la 110,6 miliarde de lei, adică cu 2,2 miliarde de lei mai mari decât în primul semestru din acest an.

Trebuie menționat și faptul că la 30 iunie 2015, execuția bugetului consolidat era încheiat cu un EXCEDENT  de 4,196 miliarde de lei. Practic diferențele între primul semestru din 2016 și perioada aferentă de anul trecut este de 8,05 miliarde de lei.

Conform bugetului pe 2016, România și-a luat angajamentul să incheie cu un deficit anual de sub 3% din PIB, mai exact de 2,95% din PIB. Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a anunțat recent că în luna august va avea loc prima rectificare bugetară.

Încasări mai mici din TVA

Venituri mai mici s-au înregistrat la încasările de TVA, unde scăderea este de 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, adică au scăzut de la nivelul de anul trecut de 29,18 mld. lei la 27,6 mld. lei. "Acestea au înregistrat o scădere față de aceeași perioada a anului 2015 de 9,5% în condițiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% de la 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât și de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015. Însă, față de programul stabilit pentru primul semestru, încasările din TVA au fost cu 1,6% mai mari", explică MFP în comunicat.

O altă scădere semnificativă a încasărilor este raportată la sumele primate de la Uniunea Europeană în contul plăților effectuate și prefinanțare. Aici, sumele au scăzut cu 88%, de la 3,998 miliarde de lei la doar 477 milioane de lei.

S-au înregistrat creșteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+12,5%), accize (+7,7%), contribuții de asigurări sociale (+6,3%), impozitul pe salarii și venit (+2,3%), precum și din taxa pe utilizarea bunurilor (+15,5%).

Încasările din contribuții de asigurări sociale la bugetul general consolidat au fost mai mari cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta în condițiile în care sunt influențate negativ de creșterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, datorită creșterii cotei de contribuții de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016, precum și de aplicarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care nu se mai plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuțiile de asigurări sociale aferente angajatorului din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naționale.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 15,6%, la impozite și taxe pe proprietate cu 9,2%, iar la taxa pe utilizarea bunurilor s-a înregistrat o creștere de 5%.

Cheltuielile de personal, mai mari cu 10%

 

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 112,2 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10,7% față de aceeași perioadă a anului precedent fiind determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 și de majorarea salariului minim brut pe țară.

Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din instituțiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar și a personalului din sistemul public de asistență socială, de 5% din luna septembrie și de 15% din luna decembrie pentru personalul din învățământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învățământ și asistență socială. Majorarea salariului minim brut pe țară a fost cu 75 lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 lei la 1050 lei și cu 200 de lei începând cu 1 mai 2016, de la 1050 lei la 1250 lei.

 “Menționăm că în analiza cheltuielilor de personal trebuie ținut cont de faptul că în trimestrul I 2015 s-a plătit prima tranșă aferente plăților drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești în sumă de aproximativ 1,5 miliarde lei”,spun reprezentanții Finanțelor.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, creștere mai mare înregistrându-se la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, de 11,1%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 8%, fiind influențate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 și de dublarea alocației de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 11 miliarde de lei, respectiv 1,5% din PIB.