Cum se calculeaza impozitul pe venitul global pentru o familie compusa din doua persoane, mama si fiu. Mama are un venit brut de 3 milioane lei/luna, iar fiul, i virsta de 23 ani, cu un handicap de gradul I, are la banca 30 milioane lei.
Doresc sa stiu cum se calculeaza fiecare etapa si i ce procente ma icadrez la sfirsitul anului, daca dobinda la banca intra i totalul pentru care se aplica impozitul (sau se ia numai 1% si nu se adauga la suma totala).
Rodica Roman Bucuresti
Referitor la intrebarea dumneavoastra, trebuie precizat, in primul rand, ca impozitul pe venit nu se calculeaza pe familie, ci pentru fiecare persoana fizica in parte. In consecinta, in cazul dumneavoastra, doua persoane sunt supuse impozitarii veniturilor.
In al doilea rand, pentru determinarea impozitului pe venit este esential de determinat felul venitului. Intrucat ati omis sa ne precizati ce fel este venitul dumneavoastra brut de 3.000.000 lei/luna, presupun ca este vorba de venituri din salarii, deci impozitul lunar se calculeaza astfel:
    lei
Venit brut    3.000.000
Pensie suplimentara (5%)    150.000
Fond somaj (1%)    30.000
CASS (7%)    210.000
Cheltuieli profesionale     120.000
Deducere de baza    800.000
Deducere suplimentara
pentru un copil aflat
in intretinere    280.000
Deducere suplimentara
pentru persoana
cu handicap gr. I    800.000
Venit net impozabil    730.000
Impozit    131.400

In consecinta, salariul pe care il veti obtine „in mana” este de 2.478.600 lei si s-a calculat asfel: din salariul brut se scad contributiile la asigurarile sociale, cota de cheltuieli profesionale si deducerile personale, dupa caz, dupa care se aplica la suma ramasa cota de impunere. Lunar, impozitul pe venitul din salariu se calculeaza, se retine si se vireaza de catre angajator la bugetul statului. In cazul in care nu aveti alte venituri, nu trebuie depusa o declaratie de impunere dupa terminarea anului fiscal.
In ceea ce priveste venitul fiului dumneavoastra rezultat din dobanda incasata pentru banii depusi in banca, impozitul de 1% se aplica doar la dobanda primita pentru anul 2000. Acest impozit se calculeaza si se retine de catre banca in momentul platii. Impozitul astfel calculat este final, veniturile din dobanzi nefiind supuse globalizarii.

n1. Este corect ca pensionarilor cumularzi (cu contract de munca pe durata determinata) sa li se faca cele doua deduceri personale?
2. Daca salariatul unei unitati obtine un venit suplimentar (nu prima) sub forma de suma, aceasta poate fi isumata la totalul veniturilor impozabile realizate in acea luna de catre salariat sau trebuie facut un contract de prestari servicii pentru a-l trece pe celalalt tip de fisa fiscala?
3. Tinind cont de Legea ivatamintului si de Statutul cadrelor didactice, un titular de post poate presta, i afara normei de baza, si ore aferente unui post vacant. Veniturile obtinute se cumuleaza cu totalul veniturilor impozabile realizate i luna respectiva, sau trebuie sa icheie un contract de prestari servicii?
4. Sotia unui angajat are contractul de munca suspendat temporar, deci nu obtine venit i perioada respectiva. Sotul poate beneficia de deducerea suplimentara pentru itretinerea sotiei i perioada respectiva?

Chirila Pusa, Bucuresti

1. In cazul in care pensionarii au alte venituri decat din pensii, ei vor fi impozitati cu acele venituri in aceeasi masura si dupa aceleasi reguli ca si ceilalti contribuabili. Scutirea de impozit este valabila numai pentru pensie. In consecinta, in cazul in care un pensionar are venituri din salarii, lui i se ofera deducerea personala de baza si deduceri suplimentare, dupa caz, el beneficiind de aceleasi deduceri ca si contribuabilii nepensionari.
2/3. In cazul in care un salariat detine de la o unitate venituri suplimentare in afara de salariul de baza lunar, acest venit se insumeaza cu salariul de baza din luna respectiva in vederea calcularii venitului impozabil. Angajatorul va completa totdeauna pentru fiecare angajat al sau doar o fisa fiscala.
Veniturile din aceeasi sursa de venit se cumuleaza intotdeauna in vederea impozitarii. Lucru valabil si in cazul contribuabilului care isi desfasoara activitatea in cadrul invatamantului. In cazul in care un cadru didactic are un post pe care este titular si, in afara de aceasta, presteaza ore aferente unui post vacant, veniturile platite de catre aceeasi institutie se cumuleaza la totalul veniturilor realizate in luna respectiva.

4. In cazul in care sotia unui contribuabil nu beneficiaza de nici un fel de venituri, contribuabilului i se confera deducerea personala suplimentara pentru intretinerea sotiei. Motivul din care sotia nu are venituri nu este relevant.

n Deducerea personala de 800.000 lei pentru calculul impozitului este valabila si pentru colaboratori? in acest caz, unui colaborator cu un salariu brut de 500.000 se opreste 7% fond de sanatate si cit este impozitul? Deducerea personala de baza (800.000 lei) se calculeaza o singura data, la locul de munca unde persoana are functia de baza, si numai in limita venitului realizat?
Sofia Ivan, Bucuresti

In cazul prezentat de dumneavoastra, daca persoana respectiva nu are un contract de munca cu alt angajator, deducerea se acorda in limita venitului realizat, adica:

    lei
Venit brut    500.000
CASS (7%)    35.000
Venit realizat    465.000
Deducere    465.000
Impozit    0

n Ce sume sunt deductibile din impozitul pe venitul global si care sunt criteriile de deducere?
Predoiu Nicolae, Constanta
In cadrul calculului venitului global impozabil exista doua feluri de deduceri:
· cheltuielile deductibile stabilite pentru fiecare categorie de venituri
· deduceri personale de baza si suplimentare, de care beneficiaza fiecare contribuabil care are venituri din categoriile care se supun globalizarii.
Acestea pot fi cuprinse, pe luna, intre 800.000 lei si 2.000.000 lei.
Cheltuielile deductibile stabilite pe categoriile de venit sunt cheltuieli care se efectueaza in cadrul activitatii din care se obtin veniturile respective si care sunt cheltuieli necesare derularii activitatii. Nu se considera, de exemplu, niciodata cheltuieli deductibile cheltuielile pentru nevoi personale.
In cazul veniturilor din activitati independente, sunt deductibile cheltuielile aferente obtinerii venitului. Acestea includ: amortizarea mijloacelor fixe, dobanzile la credite, cheltuieli cu materii prime, cheltuieli de deplasare etc. Cheltuielile nedeductibile sunt prevazute la art. 16 (4) din Ordonanta nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.
In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, deducerea reprezinta o cota de 25% aplicata la venitul brut. Daca venitul se refera la o lucrare de arta monumentala, deducerea reprezinta 40% din venitul brut.
In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, cheltuiala deductibila este o cota de 30% din totalul venitului brut.
In cazul veniturilor din salarii, urmatoarele sume sunt deductibile la calculul venitului net impozabil:
– contributia la asigurarea pentru pensia suplimentara;
– contributia la fondul de somaj;
– contributia la asigurarile sociale de sanatate;
– o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale, o data cu deducerea personala de baza la acelasi loc de munca.

n La un salariu de 700.000 lei, care sunt retinerile si care este impozitul?
Staicu Jeni, Constanta
La un salariu de 700.000 (cu contract de munca), retinerile sunt urmatoarele:r
tleir
Contributie CASS (7%)t49.000r
somaj (1%)t7.000r
Pensie suplimentarat35.000r
Total retinerit91.000r
Daca salariul este primit pentru functia de baza, dupa scaderea cotei de cheltuieli profesionale si a deducerii personale de baza, impozitul este zero. Daca nu este primit pentru functia de baza, impozitul retinut este 109.620 lei.r
r
r
n Unele situatii pentru care se acorda deduceri personale suplimentare, conform art. 12 din OG 73/1999, se dovedesc cu declaratii date pe proprie raspundere. Aceste declaratii trebuie autentificate sau sunt luate i considerare si declaratiile olografe?r
Contractele de asociere prevazute a se redacta conform art. 50 din ordonanta, i cazul asociatiilor familiale, profesionale si altele, fara personalitate juridica, trebuie autentificate sau trebuie sa fie acte cu legalizare de semnatura sau acte cu dare de data certa? Organele fiscale le pot primi si iregistra si atunci cind sunt redactate sub forma unui iscris sub semnatura privata?r
Deak Levente-Francisc, Devar
In cazul in care un contribuabil are persoane aflate in intretinerea sa, acesta va prezenta angajatorului sau, respectiv organului fiscal, documente justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere. r
De exemplu: certificat de casatorie, certificat de nastere al copiilor, certificate care sa ateste gradul de rudenie cu persoana intretinuta etc. In cazul persoanelor cu handicap, se va inainta certificatul emis de comisia de expertiza medicala. Faptul ca persoana intretinuta nu are venituri proprii se poate dovedi cu o adeverinta de venit a persoanei intretinute sau cu o declaratie pe raspundere proprie. r
Astfel de declaratii nu trebuie autentificate, declaratiile olografe fiind suficiente.tnr
r
r
7. Tarau Virgilr
Pensia fiind un venit neimpozabil, pensionarii nu platesc impozit pe venituri din pensie. in consecinta, ei nu au obligativitati fiscale in ceea ce priveste pensia, astfel ei nici nu pot facilita de inlesniri fiscale. Doar in cazul in care sotia, care are venituri din salarii, intretine cele doua surori, dansa ar putea beneficia de deduceri suplimentare pentru intretinerea surorilor sotului. in acest scop, ea ar trebui sa anunte angajatorul ca are persoane aflate in intretinerea sa si sa inainteze documente care atesta gradul de rudenie si faptul ca cele doua persoane intretinute nu au venituri proprii. Nu este nevoie de declaratii autentificate, declaratiile olografe fiind suficiente. r
r
8. Staicu Jenir
r
r
9. Gheorghe Ionr
in cazul in care sunteti cetatean roman cu domiciliul in Romania, sunteti impozabil cu intregul dumneavoastra venit, indiferent din ce sursa si din ce tara. Impozitul pe venitul pe care il primiti dumneavoastra, indiferent daca este primit sub forma de salariu sau de diurna, este datorat de catre dumneavoastra personal, si nu de catre firma la care lucrati. in cazul in care omiteti sa declarati venitul dumneavoastra in Romania, comiteti o evaziune fiscala.r
r
10. Adriana Pentilescur
in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta 73/1999, ajutorul de maternitate este impozabil.r
Salariul brut fiind 1.000.000 lei, ajutorul primit va fi de 85%, deci 850.000 lei. Deoarece nu ne-ati dat aceasta informatie, presupunem ca este salariul de la locul de munca de baza.r
Dupa scaderea contributiilor obligatorii si a deducerii de baza, venitul impozabil este zero.r
in consecinta, chiar daca ajutorul de maternitate este impozabil, in cazul dumneavoastra impozitul este zero.r
r
11. Zamfir Cristianr
In cazul in care impozitul stabilit de organul fiscal nu este platit la timp, se datoreaza majorari de intarziere. in prezent acestea sunt de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.r
r
12. Oprea Victorr
In cazul unui copil intretinut de catre parintii sai, doar unul din parinti poate beneficia de deducerea suplimentara pentru acel copil. in consecinta, deducerea personala suplimentara poate fi acordata sau mamei, sau tatalui, dar ea nu se poate fractiona intre parinti. si in cazul perechilor casatorite, de regula ambii parinti contribuie la intretinerea copilului. Astfel si in cazul perechilor divortate, chiar daca ambii parinti contribuie la intretinerea copilului, deducerea personala suplimentara pentru un copil nu se va fractiona. in schimb, in cazul in care exista doi copii aflati in intretinere, deducerile personale suplimentare pot fi acordate fiecarui parinte pentru cate un copil.r
r
13. Postelnicu Alexandrur
in cazul in care un arbitru de fotbal este angajat cu contract de munca, el va avea de regula venituri din salarii, care se impoziteaza conform prevederilor pentru impozitarea veniturilor din salarii. in consecinta, el poate beneficia doar de deducerea cotei fixe de 0,5% din deducerea personala de baza, cu titlu de cheltuieli profesionale. r
r
14. Mircea Mutur
Vanzarea unui apartament de catre o persoana fizica nu este supusa impozitarii. Impozitarea se efectueaza de fapt prin achitarea timbrelor fiscale.r
r
15. Grecu Florinar
16. Marius Voiculetr
Referitor la intrebarea privind aplicarea legislatiei anterioare, valabile pana in 31.12.1999, respectiv a Ordonantei 73/1999, problema se solutioneaza dupa urmatoarea regula: veniturile unei persoane fizice sunt supuse legislatiei valabile pana in decembrie 1999, in cazul in care ele au fost deduse la platitorul de venit pana in 31 decembrie 1999. in consecinta, chiar daca contribuabilul a obtinut venitul in ianuarie 2000, in cazul in care platitorul de venit a dedus suma respectiva ca si cheltuiala in decembrie 1999, pentru impozitarea venitului contribuabilului ca persoana fizica se aplica legislatia valabila pana in 31 decembrie 1999. in cazul in care cheltuiala respectiva s-a dedus de catre platitorul de venit dupa data de 01.01.2000, venitul obtinut de catre contribuabil, persoana fizica, se va impozita conform Ordonantei 73/1999.r
r
17. Mihai Gaitar
in cazul in care un cetatean roman nu mai are domiciliul in Romania, el este supus impozitarii doar cu veniturile obtinute in Romania. in consecinta, in cazul in care dumneavoastra in perioada in care lucrati in Japonia nu aveti domiciliul in Romania, nu sunteti impozabil in Romania cu veniturile obtinute din activitatea efectuata in Japonia.r