Executivul a decis astfel prelungirea termenului de înscriere a acestor date de la 1 noiembrie 2011 la 15 decembrie 2011 în condiţiile în care, până la sfârşitul lunii octombrie, au transmis date pentru înscrierea în REVISAL 71% dintre angajatori.

Dintre aceştia, 77% au transmis informaţiile on-line, iar 23% au depus formularele la ghişee. Totodată, actul normativ clarifică elementele privind drepturile salariale care se completează în registrul de evidenţă a salariaţilor, respectiv, salariul de bază lunar brut şi sporurile aşa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă.

REVISAL – Registrul general de evidenţă a salariaţilor –  a devenit modalitatea unică de păstrare a cărţilor de muncă începând cu 30 iunie 2011.

Amenzi de până la 20.000 lei

Astfel, în acest moment, singura bază de date despre angajaţii din România este acest registru – REVISAL, iar modul de întocmire şi completare a acestuia a fost stabilit prin HG 500/2011, prin care s-au instituit şi amenzi contravenţionale ce pot ajunge până la 20.000 lei.

Potrivit reglementărilor, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. A fost instituită și obligativitatea de a completa registrul în ordinea angajării, prin înscrierea mai multor elemente.

În primul rând, trebuie cuprinse elementele de identificare a tuturor salariaţilor: nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie şi ţara de provenienţă. Apoi se trec data angajării, funcţia/ocupaţia, tipul contractului individual de muncă, durata normală a timpului de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului, data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.

Firma este obligată ca la angajarea fiecărui salariat să înregistreze datele în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.